צוות אחראי

עליזה משוקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
ניר גלעד – רכז תל"ם

אודות 

קבוצות תגבור במקצועות היסוד הפועלים בשעות אחר הצהריים (מותנה במספר נרשמים ובאישורים תקצבייים)