רשימת מקוואות וטלפונים

שם המקווה בישוב

שם הבלנית

טלפון

אחיסמך

דהמן רחל

050-9210298

בארות יצחק

דבורה ריינץ

03-9371812

ברקת

בן שלום תמר

03-9721296

בית עריף

שלום תהילה

03-9712916

בית נחמיה

צמח ירדנה

052-3341546

גבעת כח

מעטוף נורית

052-5869887

גמזו

גמבש תמר

054-5521704

חדיד

שושנה הלל

050-9245224

טירת יהודה

נורית מעטוף

03-9721238

כפר טרומן

כהן מרים

03-9711787

מבוא מודיעים

נילי הופמן

08-9264665

נחלים

נחמיאס אסתר

052-2427503

רינתיה

נעה פרל

052-7203952