אנשי קשר 

טבלת אנשי קשר - מחלקת מדיה
שם תפקיד טלפון מייל
אורית דניאל מנהלת מח' מדיה דיגיטלית 9722883 OritD@Modiin-Region.Muni.il