אודות

מחלקת בתי הספר אחראית על ניהול מערך החינוך היסודי והעל יסודי בחבל

בחבל מודיעין קיימים בתי ספר יסודיים (3 ממלכתיים, 1 ממלכתי דתי), על-יסודי שש שנתי אמית נחשון, ביה"ס אנתרופוסופי אלומות

 בי"ס לחינוך מיוחד כוללני ובי"ס לקידום נוער.

בבתי הספר בתחום המועצה לומדים כ- 3,300 תלמידים

המחלקה פועלת לקידום החינוך ולהתאמתו לשונות ולצרכי התלמידים במאה ה- 21, בדגש על טיפוח אקלים חינוכי-חברתי המבוסס על יחסי אנוש אכפתיים ומכבדים לכל באי בית הספר.

כמו כן, נותנת מענה תפעולי פדגוגי לבתי ספר ומקדמת תוכניות יישוביות במערכת החינוך בשיתוף אגפים ומחלקות שונים במועצה ומחוצה לה,  

משרד החינוך, מנהלי בתי הספר, צוותי חינוך, עובדי מנהלה, והנהגות הורים מכלל בתי הספר.

 

טבלת אנשי קשר - מחלקת בתי ספר
שם תפקיד טלפון מייל
תמר ויינטראוב מנהלת מחלקת בתי הספר 03-9722810 יצירת קשר מקוונת
חנית מנצור מזכירת מחלקת בתי הספר 03-9722810 (שלוחה 1) יצירת קשר מקוונת