מחלקת בתי הספר במועצה אזורית חבל מודיעין  אחראית על ניהול מערך החינוך היסודי והעל יסודי בחבל.

בחבל מודיעין קיימים בתי ספר יסודיים ( 3 ממלכתיים, 1 ממלכתי דתי) , שש שנתי עי"ס, בי"ס לקידום נוער ובי"ס לחינוך מיוחד כוללני.

בבתי הספר לומדים כ- 3,300 תלמידים.

המחלקה פועלת  לקידום החינוך ולהתאמתו לשונות ולצרכי התלמידים במאה ה21, בדגש על טיפוח אקלים חינוכי-חברתי. המבוסס על יחסי אנוש אכפתיים ומכבדים לכל באי בית הספר.
כמו כן, נותנת מענה תפעולי פדגוגי לבתי ספר ומקדמת תכניות ישוביות במערכת החינוך בשיתוף אגפים ומחלקות שונים במועצה ומחוצה לה,  משרד החינוך, מנהלי בתי הספר, צוותי חינוך, עובדי מנהלה, והנהגות הורים מכלל בתי הספר.

 

טבלת אנשי קשר - מחלקת בתי ספר
שם תפקיד טלפון מייל
גלי כהן מנהלת מחלקת בתי הספר 9722810 (שלוחה 1) gali@Modiin-Region.Muni.il
ירדן רוזנר רכזת פרוייקטים ואחראית כ"א בבתיה"ס 9722810 (שלוחה 1) YardenR@Modiin-Region.Muni.il
חנית מנצור מזכירת מחלקת בתי הספר 9722810 (שלוחה 1) henit@modiin-region.muni.il