טבלת אנשי קשר - מחלקת ביטחון
שם תפקיד טלפון מייל
אסף אילוז קב"ט המועצה 0556659565 AsafEiluz@Modiin-Region.Muni.il
רמי לב ארי קב"ט היערכות לשעת חירום Ramil@modiin-region.muni.il
בני פרפלוצ'יק קב"ט מוסדות חינוך 0546590870 benip@Modiin-Region.Muni.il
רונית זכריה מזכירה 03-9722846 Ronit1@Modiin-Region.Muni.il

ייעוד המחלקה:

המחלקה תהווה מקור ידע מקצועי בתחום הביטחון השוטף וההיערכות לשעת חירום.

מחלקת הביטחון אחראית על מכלול תחומים הקשורים לביטחון ובטיחות היישובים ומוסדות החינוך במועצה.

פעילות המחלקה כוללת ביצוע אחזקות והקמות של מרכיבי בטחון ביישובים, הקמה והדרכת צוותי חוסן יישוביים (צח"י) , כתות כוננות וצוותי חרום נוספים ובנוסף הכנת היישובים לשעת חרום לאומית.

המחלקה כוללת מספר תחומים מקצועיים:

 • ביטחון שוטף
 • היערכות לשעת חירום
 • אבטחת מוסדות חינוך
 • בטיחות

משימות עיקריות:

 • שיפור מרכיבי הביטחון ביישובים ואחזקתם.
 • אימון והדרכה של צוותי החירום היישוביים.
 • הכנת היישובים והמועצה לשעת חירום.
 • יעוץ והכוונת הרב"שים והמש"קים ביישובים
 • ניהול ואחזקת מרכיבי הביטחון והבטיחות במוסדות החינוך, הכשרת צוותי בית הספר.
 • קשרי עבודה שוטפים מול גורמי חוץ בתחום הביטחון (צה"ל, משטרה, משרדי ממשלה, כיבוי אש, מד"א)
 • ביצוע תרגילים בטחון הביטחון והחירום.