בשל תקלה באוטובוס הדיגיטלי שירותיו אינם זמינים, מיד נעדכן עם חזרתו לפעולה