קטינים בסיכון

העקרון המנחה הינו טובת הילד – הזכות לתנאי חיים נאותים המאפשרים גדילה והתפתחות.

התערבות במסגרת הנחיית החוק על ידי פקיד סעד לחוק נוער : עובד סוציאלי בעל הכשרה לזיהוי וטיפול בילדים העוברים פגיעה פיזית , נפשית , מינית , או הזנחה ע"י האחראים עליו . מטרת ההתערבות הינה הגנה על ילדים אשר הוריהם אינם יכולים / מסוגלים להגן עליהם . במצבים בהם יש הערכה כי הורי הקטין אינם מסוגלים לדאוג לצרכיו , מועברת האחריות למצבו של הקטין והטיפול בו לפקיד סעד לחוק נוער . מדובר בהליך משפטי , הנמצא במעקב בימ"ש לנוער , במעקב וליווי שופט על מהלכי עבודת פקיד הסעד .

קיימת רגישות רבה לצורך לערוך בדיקה זהירה ולנקוט פעילות שתמנע המשך פגיעה בילד. כאשר טובת הילד עומדת מעל לכל : בבניית תוכנית טיפול למשפחה או הרחקת הקטין מסביבה מסכנת .

מהי פגיעה בקטין ?

פגיעה פיזית ונפשית : הכאה , עלבונות , השפלה , הענשה חריגה התעללות מינית , הזנחה בצרכי הילד , נטישה של הורה, אי מניעה של המוגדר לעיל על ידי הורה אחראי .

מהי חובת דיווח ?

דיווח הינו הודעה למשטרה או לפקיד הסעד לחוק נוער על חשד שנעשתה עבירה נגד קטין ע"י האחראי עליו , או גורם אחר . אפשר לפנות לפקידת הסעד בשלב ראשון גם להתייעצות באופן אנונימי .

חובת דיווח חלה על כל אדם ובפרט על אנשי מקצוע הרואים סימני פגיעה בקטין : גננות , מורים , מדריכים ואח'.