יום הניקיון הלאומי תש"פ יתקיים ב 24/3/2020 כח' אדר תש"ף.

במהלך היום עצמו יערכו מבצעי ניקיון על ידי בתי הספר היסודיים וכן על ידי תנועות הנוער בישובים השונים.

בשבועות שלפני ילמדו התלמידים ובני הנוער תכנים הקשורים לניקיון, נזקי הפסולת, תרבות הצריכה ועוד.