הזמנה לישיבת  מליאה שלא מן המניין

הזמנה לישיבת מליאה שלא מן המניין - בהיכל התרבות 30.12.2020.pdf