שם החבר ישוב
שלומי שוורץ-יו"ר מזור         
דובי בן אברהם בני עטרות
אהרון גל בארות יצחק
דני יזדי בית נחמיה
דניאל דדון נופך