שם החבר ישוב
יוסי אלימלך מנכ"ל  מועצה
ענבל מנצור חדיד
יעל אדן חדיד
רוני ענבר מנכ"ל חכ"ל
לאוניד גינזבורג מהנדס מועצה
תמי דותן סגנית מהנדס 
ימית איטח רישוי עסקים
שלמה פורשר בארות יצחק