חברי הועדה
שם החבר ישוב
איילת כהן מנכ"לית מועצה
ענבל מנצור חדיד
יעל אדן חדיד
רוני ענבר מנכ"ל חכ"ל
נטליה טרנופולסקי מהנדסת מועצה
תמי דותן סגנית מהנדס 
ימית איטח רישוי עסקים
שלמה פורשר בארות יצחק

 

פרוטוקולים 
2021

2020

ועדת הקצאות קרקע 14-02-2020