שם החבר ישוב
משה חבני      -  יו"ר חדיד
אביבה כתב כפר טרומן
דניאלה גרינברג ברקת