יש להעלות תמונה שלא תעלה על 1.5M
אנא מלא כתובת מלאה כולל ישוב
אני (שפרטיי רשומים לעיל) מוסר את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל לרופא וטרינר של מועצה אזורית חבל מודיעין
אני (שפרטיי רשומים לעיל) מוסר את בעל החיים שפרטיו רשומים לעיל לרופא וטרינר של מועצה אזורית חבל מודיעין
אני מצהיר כי מעת מסירת בעל החיים הנ"ל לא תהיה לי כל זכות עליו כולל קבלת מידע אודותיו. ידוע לי כי הרופא הווטרינר של הרשות המקומית או של הארגון למען בעלי חיים רשאי למסרו לאחר או להמיתו, הכל לפי שיקול דעתו.
אני מצהיר כי מעת מסירת בעל החיים הנ"ל לא תהיה לי כל זכות עליו כולל קבלת מידע אודותיו. ידוע לי כי הרופא הווטרינר של הרשות המקומית או של הארגון למען בעלי חיים רשאי למסרו לאחר או להמיתו, הכל לפי שיקול דעתו.
אני מצהיר כי בעל החיים לא נשך/שרט במשך עשרה ימים שקדמו למסירתו
אני מצהיר כי בעל החיים לא נשך/שרט במשך עשרה ימים שקדמו למסירתו
Browser not supported