בשנת 1993 קבעה ואישרה הכנסת בחוק את רשימת הקבוצות, הזכאיות להנחות ופטורים בארנונה ואת שיעורי ההנחה לכל קבוצה ואין לרשות המקומית כל סמכות להוסיף עליהן.

מועצה אזורית חבל מודיעין אימצה את שיעורי ההנחה לקבוצות הזכאיות להנחות וזאת כדי להקל, במידת האפשר, על הקבוצות הנזקקות לכך.

כל ההנחות והפטורים, שנקבעו בחוק מתייחסות לדירת מגורים אחת, המוחזקת על ידי הזכאי. אישור הנחה מותנה בהסדרת כל החובות הקיימים משנים קודמות.

על פי הוראות סעיף 16 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג-1993, מי שהיה זכאי להנחה אך לא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד יום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהיה ההנחה שנקבעה לו בטלה מאותו יום ותיווסף ליתרת הארנונה. 

 

הנחיות ותנאים לקבלת הנחות:

  • יש להגיש בקשה בכל שנת כספים מחדש עד 31.07 בצירוף מסמכים עדכניים
  • טפסים לבקשת הנחה ניתן לקבל במחלקת גביה בימי קבלת קהל או באתר האינטרנט
  • תושב חדש אשר המיר את מגוריו מעיר אחרת נדרש לבקש אישור מהרשות הקודמת על סיום ההנחה שם, או אישור על אי קבלת הנחה
  • דיירים המתגוררים בשכירות הזכאים להנחה, מתבקשים להציג חוזה שכירות
  • לגבי כל הנחות, חובה להציג תעודת זהות עם כתובת מעודכנת כולל ספח
  • בקשות להנחה מתייחסות לכל ישובי המועצה בלי יוצא מן הכלל

לחצו לטופס בקשת הנחה בארנונה

לחצו לרשימת הנחות בארנונה הקבועות בהוראות הדין

להעלאת טפסים להנחה בארנונה באופן מקוון לחצו כאן