הליך רישוי רגיל לבית אוכל ותכנון בית אוכל מחייבים סיוע של בעלי מקצוע בתחום ההנדסה. על פי החוק, אין חובה בסיוע של עורך דין. מחלקת רישוי עסקים מתייחס בהערכה ובאופן ענייני לכל פנייה של בעל עסק בין שהוא פונה בעצמו ובין שהוא פונה באמצעות בא-כוחו.
בבחירת בעלי מקצוע העוסקים בתהליך הרישוי, ראוי לנהוג במידה של זהירות - מומלץ לבקש המלצות קודמות ולבדוק אצל עמיתים למקצוע בעסקים דומים אם השירות שקיבלו מבעל המקצוע היה טוב ומקצועי.

מומלץ לנהוג בגישה צרכנית נכונה ולהימנע מלהתחיל בעבודות הקמה של בית אוכל בטרם אושרו התכניות בידי הצוות המקצועי של האגף, גם אם התכנון נעשה בידי אדריכל או מעצב רבי מוניטין.

מסמכים ונספחים שיש לצרף לבקשה לרישיון
א. בטרם תוגש הבקשה לרישיון כדאי לקבל מידע מוקדם והנחיות להגשת בקשה במחלקת רישוי עסקים, לרבות הכנת תוכניות עסק.
ב. ממולץ לגשת למשרד הבריאות  לקבלת אישור מוקדם של משרד הבריאות.
ג. בתכניות העסק יהיו כל הפרטים, המפרטים ההנדסיים והקבועות הסניטריות של בית האוכל: ריהוט, מתקנים וציוד בישול, חיפוי קירות, מתקנים סניטריים לשירותים ולמטבח, סידורי בישול, מתקני סילוק ריחות וטיהור אוויר, חיבור מערכת ביוב לרשת העירונית לרבות מתקן מפריד שומנים, צנרת מים, מתקני כיבוי אש, הסדרי הנגשה לנכים ולאנשים עם מוגבלויות.
ד. בתכנית עסק של בית אוכל המשמש לעינוג ציבורי או של בית אוכל גדול, יש לכלול תכנית בטיחות, חתומה בידי מהנדס בטיחות. לתכנית זאת יצורף נספח בטיחות במילים, ערוך וחתום בידי מהנדס בטיחות.
   תשתיות לפי סוגי בתי אוכל
   בצו רישוי עסקים ישנן הגדרות מסוימות לסוגי בתי אוכל שונים (מסעדה, בית קפה ובית אוכל אחר)

כמו כן, ישנה הגדרת הכנת מזון ומכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו.
המגמה השלטת כיום היא לראות בהגדרות תנאי סף בלבד, ולתכנן את תשתיות בית האוכל עפ"י תכנון מודולארי. לפיכך, יהיה מספר המדורים וגודלם על פי העיסוק המבוקש ומספר הסועדים הצפוי (החישוב ייעשה על פי גודל אולם האוכל).
לדוגמה: עסק המבקש להכין מאכלי בשר מבשר גולמי, יידרש לתכנן מדור בשר; עסק המבקש להכין גם דגים יידרש לתכנן בנוסף גם מדור דגים; עסק המבקש גם לאפות דברי מאפה ולא לקנות עוגות מוכנות, יידרש לתכנן מדור קונדיטוריה. לכל מדור יתוכנן משטח עבודה נפרד מהמדורים הסמוכים.