בקשה לאישור לקיים אירוע חד פעמי או לתקופה מוגבלת תוגש במחלקת רישוי עסקים. הבקשה תעבור סבב אישורים של כל הגורמים הנוגעים בדבר. הרישיון יינתן רק בסמוך לפתיחת האירוע, לאחר ביצוע ביקורת אחרונה עם גמר ההכנות. בשל הצורך בתיאום הדוק בין בעל העסק לגורמים המאשרים ולוח זמנים קצר, יופנה בעל העסק לתיאום ישיר עם גורמי האישור השונים.