טבלת אנשי קשר - היחידה לאיכות הסביבה
שם תפקיד טלפון מייל
מזי הרוש מנהלת קידום עסקים ואיכות סביבה 3106* sviva@Modiin-Region.Muni.il

 

היחידה הסביבתית האזורית בחבל מודיעין  הינה חלק ממערך היחידות הסביבתיות בישראל והוקמה לצורך מתן פתרונות ברי קיימא לסוגיות סביבתיות שונות בתוך שטחי המועצות.
היחידה מאגדת בתוכה אנשי מקצוע הפועלים לטיפול, צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים, שמירה על איכות חיי התושבים ובריאותם ומתן מידע בנושאים סביבתיים.

 

תחומי פעילות המחלקה:

פיקוח ואכיפה - שמירה על הסביבה הנופית ושטחים פתוחים.
חינוך - קידום חינוך סביבתי בר קיימא במערכת החינוך ובקרב הציבור הרחב.
תכנון סביבתי בר קיימא -  מתן תנאים סביבתיים במסגרת תב"ע, היתרי בניה וכו'.
פסולת ומחזור -  פעילויות לצמצום יצירת פסולת במקור, תמיכה במהלכי הפרדה והעלאת אחוזי המחזור.
תעשיות - פיקוח ובקרה, הפחתת מזהמים וגורמי סיכון ושמירה על איכות השפכים התעשייתית.
אנרגיה - קידום קיימות וחסכון במשאבים במועצה ע"י התייעלות אנרגטית.

 

♦   לוח זמנים הצבת  עגלת פסולת אלקטרונית בישובי החבל  
♦   רכישת קומפוסטרים בעלות מסובסדת 

♦   דוח ניטור שפכים 2018

 

 

לאתר איכות הסביבה לחץ כאן