אודות:

מחלקת איכות הסביבה בחבל מודיעין הוקמה לצורך מתן פתרונות ברי קיימא לסוגיות סביבתיות שונות ברחבי החבל.
המחלקה מאגדת בתוכה אנשי מקצוע הפועלים לצמצום ומניעת מפגעים סביבתיים, שמירה על איכות חיי התושבים ובריאותם ומתן מידע בנושא איכות סביבה.

 

תחומי פעילות המחלקה

חינוך - קידום חינוך סביבתי בר קיימא במערכת החינוך ובקרב הציבור הרחב

פסולת ומחזור -  פעילויות לצמצום יצירת פסולת במקור, תמיכה במהלכי הפרדה והעלאת אחוזי המחזור

אנרגיה - קידום קיימות וחסכון במשאבים במועצה ע"י התייעלות אנרגטית

תמונה של ידיים מחזיקות עץ איכות סביבה

 

מיחזור בחבל מודיעין
תחומים נוספים

תכנון סביבתי בר קיימא -  מתן תנאים סביבתיים במסגרת תב"ע, היתרי בניה וכו'

תעשיות - פיקוח ובקרה, הפחתת מזהמים וגורמי סיכון ושמירה על איכות השפכים התעשייתית

 

 

טבלת אנשי קשר - היחידה לאיכות הסביבה
שם תפקיד טלפון מייל
מזי הרוש מנהלת מחלקת איכות סביבה 3106* יצירת קשר מקוונת
לאה כרמי רכזת חינוך והסברה 03-9728266 יצירת קשר מקוונת
ימית איטח רכזת איכות סביבה 039722842 יצירת קשר מקוונת