טבלת אנשי קשר - היחידה לאיכות הסביבה
שם תפקיד טלפון מייל
מזי הרוש מנהלת מחלקת איכות סביבה 3106* sviva@Modiin-Region.Muni.il
לאה כרמי רכזת חינוך והסברה 03-9728266 leahcarmi@Modiin-Region.Muni.il
ימית איטח רכזת איכות סביבה 039722842 HMAsakim@Modiin-Region.Muni.il

 

היחידה הסביבתית האזורית בחבל מודיעין  הינה חלק ממערך היחידות הסביבתיות בישראל והוקמה לצורך מתן פתרונות ברי קיימא לסוגיות סביבתיות שונות בתוך שטחי המועצות.
היחידה מאגדת בתוכה אנשי מקצוע הפועלים לטיפול, צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים, שמירה על איכות חיי התושבים ובריאותם ומתן מידע בנושאים סביבתיים.

תחומי פעילות המחלקה:

פיקוח ואכיפה - שמירה על הסביבה הנופית ושטחים פתוחים.
חינוך - קידום חינוך סביבתי בר קיימא במערכת החינוך ובקרב הציבור הרחב.
תכנון סביבתי בר קיימא -  מתן תנאים סביבתיים במסגרת תב"ע, היתרי בניה וכו'.
פסולת ומחזור -  פעילויות לצמצום יצירת פסולת במקור, תמיכה במהלכי הפרדה והעלאת אחוזי המחזור.
תעשיות - פיקוח ובקרה, הפחתת מזהמים וגורמי סיכון ושמירה על איכות השפכים התעשייתית.
אנרגיה - קידום קיימות וחסכון במשאבים במועצה ע"י התייעלות אנרגטית.

לאתר איכות הסביבה לחץ כאן