נטלי טרנופולסקי
נטלי טרנופולסקי : מהנדסת המועצה והועדה לתכנון ובנייה
מזכירת האגף: רינה צלנר
טלפון: 03-9722887
פקס: 03-9722886
דוא"ל: rinaz@modiin-region.muni.il
 
תמי דותן
תמי דותן: סגנית מהנדסת
 

אגף תכנון והנדסה מופקד על שני תחומים במועצה

 1. תחום הבניה והפיתוח
 2. תחום התכנון והרישוי והבניה

בניה ופיתוח

 1. אחריות על כל עבודות ההנדסיות המתבצעות בתחום הרשות כגון: בניית מבני ציבור, הנחת צנרת מים ביוב וניקוז, סלילת כבישים ומדרכות.
 2. מנחה את גורמי הביצוע בתחום הבניה והפיתוח הפועלים ברשות.
 3. הכנת תוכנית פיתוח רב שנתית על פי צרכי התושבים והישובים.

תכנון ורישוי הבניה

 1. אחריות על הליך הרישוי ומתן היתרי בניה במרחב התכנון.
 2. אחריות על הליך הבדיקה והמלצה על בקשות לשינוי תב"ע , שימוש חורג, הקלות.
 3. אחרית על קידום ומעקב אחר תוכניות מתאר מקומיות.
 4. אחריות על פיקוח רישוי הבניה
 5. אחראי על גביית אגרות בניה והיטלי השבחה.
 6. הוצאת טופסי 4 ותעודות גמר למבנים שבנייתם הסתיימה
 7. מעורבות בתוכניות מתאר מחוזיות וארציות הנוגעות לרשות המקומית

קבלת קהל

ימים שני ורביעי 08:30-13:00 
יום שלישי 12:30-15:30