אגף התכנון והנדסה מופקד על שני תחומים 

תחום הבניה והפיתוח

תחום התכנון, הרישוי והבניה

בניה ופיתוח
  • אחריות על כל עבודות ההנדסיות המתבצעות בתחום הרשות כגון: בניית מבני ציבור, הנחת צנרת מים ביוב וניקוז, סלילת כבישים ומדרכות.
  • מנחה את גורמי הביצוע בתחום הבניה והפיתוח הפועלים ברשות.
  • הכנת תוכנית פיתוח רב שנתית על פי צרכי התושבים והישובים.

 

תכנון,רישוי ובניה
  • אחריות על הליך הרישוי ומתן היתרי בניה במרחב התכנון
  • אחריות על הליך הבדיקה והמלצה על בקשות לשינוי תב"ע, שימוש חורג, הקלות
  • אחרית על קידום ומעקב אחר תוכניות מתאר מקומיות
  • אחריות על פיקוח רישוי הבניה
  • אחראי על גביית אגרות בניה והיטלי השבחה
  • הוצאת טופסי 4 ותעודות גמר למבנים שבנייתם הסתיימה
  • מעורבות בתוכניות מתאר מחוזיות וארציות הנוגעות לרשות המקומית

 

 

קבלת קהל

ימים שני ורביעי 08:30-13:00 
יום שלישי 12:30-15:30

נטלי טרנופולסקי
נטלי טרנופולסקי : מהנדסת המועצה והועדה לתכנון ובנייה
מזכירת האגף: רינה צלנר
טלפון: 03-9722887
פקס: 03-9722886
דוא"ל: rinaz@modiin-region.muni.il
 
תמי דותן
תמי דותן: סגנית מהנדסת