אודות 

האגף לשירותי חברה וקהילה, מנהיג תהליכים חברתיים ומעודדי שינוי לקידום רווחת התושבים בתחום הפרט, משפחה וקהילה. עבודתנו נעשית תוך שמירה על כבוד האדם, יושרה, רגישות תרבותית, חשיבה יצירתית, מצויינות, שותפות ומעורבות תושבים.האגף פועל לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי מועצה אזורית חבל מודיעין בכל מעגלי החיים מלידה עד זקנה. כל תושב זכאי להסתייע בשרותי האגף בהתאם למדיניות המועצה, הנחיות משרד העבודה והרווחה וחוקי המדינה.

איריס דליות
איריס דליות: מנהלת אגף חברה וקהילה
נועהלי דדיה
נועהלי דדיה: מזכירת האגף