שרון שני
שרון שני: מנהלת אגף החינוך
קבלת קהל: בתאום מראש עם אפרת מזכירת האגף
מזכירת האגף: אפרת כהן
טלפון: 03-9722811
פקס: 03-9722812
דוא"ל: efratc@modiin-region.muni.il

 

אודות 

"כדי להשיג דברים גדולים ,עלינו לא רק לפעול, אלא גם לחלום ,לא רק לתכנן, אלא גם להאמין"     

אנטול פראנס

אגף החינוך פועל להובלת מערכת חינוכית המעודדת יזמות וחדשנות, שיפור ההישגים הלימודיים והלמידה המשמעותית תוך הרחבת שיתופי הפעולה והדיאלוג בין כלל השותפים, חיזוק תחושת המסוגלות ומיצוי היכולות של הפרט.

אנו שואפים ומעודדים את בוגרינו להיות אזרחים ערכיים ומעורבים המחויבים לחברה ולמדינת ישראל.

זאת באמצעות קידום תכניות ומסגרות העשרה ייחודיות, תכניות חברתיות והגברת אקלים מיטבי ומוגן במוסדות החינוך- בשיתוף פעולה עם צוותים חינוכיים, תלמידים והורים.