"כדי להשיג דברים גדולים ,עלינו לא רק לפעול, אלא גם לחלום,
לא רק לתכנן, אלא גם להאמין"
   

אנטול פראנס
 

אודות

אגף החינוך פועל להובלת מערכת חינוכית המעודדת יזמות וחדשנות, שיפור ההישגים הלימודיים והלמידה המשמעותית תוך הרחבת שיתופי הפעולה והדיאלוג בין כלל השותפים, חיזוק תחושת המסוגלות ומיצוי היכולות של הפרט.

אנו שואפים ומעודדים את בוגרינו להיות אזרחים ערכיים ומעורבים המחויבים לחברה ולמדינת ישראל.

זאת באמצעות קידום תכניות ומסגרות העשרה ייחודיות, תכניות חברתיות והגברת אקלים מיטבי ומוגן במוסדות החינוך- בשיתוף פעולה עם צוותים חינוכיים, תלמידים והורים.