טבלת אנשי קשר - מחלקת ביטחון
שם תפקיד טלפון מייל
מוקד רואה mokedroea@hmrc.co.il
אסף אילוז קב"ט המועצה 0556659565 AsafEiluz@Modiin-Region.Muni.il
ודים חזנוב קב"ט ביטחון שוטף 053-3308380 vadimkhazanov@modiin-region.muni.il
ליאור נוח מפקד החבל מג"ב 050-6277958 liorn@Modiin-Region.Muni.il
רמי לב ארי קב"ט היערכות לשעת חירום 050-2387067 Ramil@modiin-region.muni.il
בני פרפלוצ'יק קב"ט מוסדות חינוך 053-4574617 benip@Modiin-Region.Muni.il
רונית זכריה מזכירה 03-9722846 Ronit1@Modiin-Region.Muni.il