נופף

שפ"ע בנופך 16.3.16 
 
יום השפ"ע בנופך בוצע ע"י עובדי האגף המוניציפאלי ב-16.3.16 ובוצעו בו עבודות תשתית ותיקון תקלות משמעותי. בבוקר היום יצאו התושבים לעבודה וחזרו בסופו לישוב שעבר שינוי משמעותי:
 
 • גיזום עצים מסוכנים וגבוהים והרמות נוף בצידי הדרכים
 • הוצבו מעקות בטיחות בקדמת תחנות ההסעה
 • טופלו בעיות ניקוז ברחבי הישוב
 • רוססה עשביה בכל הישוב כהכנה לקיץ
 • תוקנו והורחבו כבישים ודרכים בישוב
 • הוחלפו והוצבו תמרורים
 
שפ"ע בנופך 16.3.16 
 
יום השפ"ע בנופך בוצע ע"י עובדי האגף המוניציפאלי ב-16.3.16 ובוצעו בו עבודות תשתית ותיקון תקלות משמעותי. בבוקר היום יצאו התושבים לעבודה וחזרו בסופו לישוב שעבר שינוי משמעותי:
 
 • גיזום עצים מסוכנים וגבוהים והרמות נוף בצידי הדרכים
 • הוצבו מעקות בטיחות בקדמת תחנות ההסעה
 • טופלו בעיות ניקוז ברחבי הישוב
 • רוססה עשביה בכל הישוב כהכנה לקיץ
 • תוקנו והורחבו כבישים ודרכים בישוב
 • הוחלפו והוצבו תמרורים
 
X סגור חלון