לפיד

בישוב לפיד בוצע יום שפ"ע זאת ע"י סיור מכין עם נציגי הישוב ותכנית עבודה שהוכנה ע"י הישוב והאגף המוניציפאלי.
לבקשת הישוב חולק יום השפע לשני ימים נפרדים – ביום חמישי האחרון ה-7.4.16 ביצעו עובדי האגף המוניציפאלי עבודות נרחבות בישוב בהתאם לבקשת הישוב וביום שישי תושבי הישוב התעתדו להשלים בפעילות קהילתית נרחבת עבודות נוספות בישוב הפעילות נדחתה עקב החמסין ששרר באותו יום ותבוצע ע"י התושבים בשבועות הקרובים בהפנינג ישובי.
עם  השלמת הפרויקטים הקהילתיים נמשיך ונדווח…
בישוב לפיד בוצע יום שפ"ע זאת ע"י סיור מכין עם נציגי הישוב ותכנית עבודה שהוכנה ע"י הישוב והאגף המוניציפאלי.
לבקשת הישוב חולק יום השפע לשני ימים נפרדים – ביום חמישי האחרון ה-7.4.16 ביצעו עובדי האגף המוניציפאלי עבודות נרחבות בישוב בהתאם לבקשת הישוב וביום שישי תושבי הישוב התעתדו להשלים בפעילות קהילתית נרחבת עבודות נוספות בישוב הפעילות נדחתה עקב החמסין ששרר באותו יום ותבוצע ע"י התושבים בשבועות הקרובים בהפנינג ישובי.
עם  השלמת הפרויקטים הקהילתיים נמשיך ונדווח…
X סגור חלון