גבעת כח

גבעת כח
מושב בשפלה, 5 ק"מ צפונית – מזרחית לנמל התעופה בן גוריון. משתייך לתנועת המושבים.
שם המושב על שם כ"ח הלוחמים שנפלו כאן במלחמת העצמאות.
נוסד ב- 1950, בידי עולים מתימן, ובתחילה שכן בשטח הכפר הנטוש קולה, ממזרח למקומו הנוכחי.
שטחו כ- 1,450 דונם.
על גבעה כ- 3 ק"מ ממזרח לכפר – מצבת זיכרון לכ"ח הנופלים.
טל' מזכירות: 03-9721841
לאתר המושב
גבעת כח
מושב בשפלה, 5 ק"מ צפונית – מזרחית לנמל התעופה בן גוריון. משתייך לתנועת המושבים.
שם המושב על שם כ"ח הלוחמים שנפלו כאן במלחמת העצמאות.
נוסד ב- 1950, בידי עולים מתימן, ובתחילה שכן בשטח הכפר הנטוש קולה, ממזרח למקומו הנוכחי.
שטחו כ- 1,450 דונם.
על גבעה כ- 3 ק"מ ממזרח לכפר – מצבת זיכרון לכ"ח הנופלים.
טל' מזכירות: 03-9721841
לאתר המושב