הודעות מאגף הנדסה

ראשי >אגף תכנון והנדסה>הודעות מאגף הנדסה
הודעות לתושבים –

לאור עבודות התאמת מערכת ניהול ועדה ורישוי זמין יחסם באופן זמני מערך קליטת הבקשות להיתר ובקשות למידע מכל סוג שהוא החל מתאריך 7/8/16 ועד לתאריך 21/8/16 כולל.

התנצלותנו מראש על אי הנוחות.

ניתן יהיה להגיש מסמכים לבקשות ישנות להמשך טיפול במסלול רגיל באמצעות דלפק קבלת קהל החל מתאריך 7/8/16 ועד לתאריך 10/8/16.

החל מתאריך 14/8/16 ועד לתאריך 21/8/16 משרדי הוועדה יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל לרגל חופשה שנתית.

———————————————————————————————————————————-

הגשת תוכנית מפורטות/מתאר תוגש במשרדי הועדה בימי שני בין השעות 08:30-10:30 במשרד סגנית מהנדס הועדה הגב' תמי דותן.לנוהל יזמים ומתכננים לחץ כאן

הודעה לציבור בענין שינוי דרישות רמ"י על הגשת בקשות להיתר

——————————————————————————————————————————–

מידע לגבי הגשות בקשות למידע להיתר במערכת המקוונת

* החל מתאריך 1/2/15 חובה על כל מגיש בקשה להיתר בניה לצרף לבקשה דף מידע תכנוני.

את דף המידע התכנוני ניתן לקבל במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין.

לצורך קבלת דף המידע התכנוני, על המבקש להגיש מפת מדידה מעודכנת עד חצי שנה, והוכחת בעלות במקרקעין (נסח טאבו או הסכם פיתוח) ,
או כל מסמך אחר המצביע על הזכויות במקרקעין, שעליו מתבקש המידע התכנוני.

מתן המידע כרוך בתשלום וישולם בעת הגשת הבקשה למידע.

בברכה

לאוניד גינזבורג

מהנדס הוועדה

הודעות לתושבים –

לאור עבודות התאמת מערכת ניהול ועדה ורישוי זמין יחסם באופן זמני מערך קליטת הבקשות להיתר ובקשות למידע מכל סוג שהוא החל מתאריך 7/8/16 ועד לתאריך 21/8/16 כולל.

התנצלותנו מראש על אי הנוחות.

ניתן יהיה להגיש מסמכים לבקשות ישנות להמשך טיפול במסלול רגיל באמצעות דלפק קבלת קהל החל מתאריך 7/8/16 ועד לתאריך 10/8/16.

החל מתאריך 14/8/16 ועד לתאריך 21/8/16 משרדי הוועדה יהיו סגורים ולא תתקיים קבלת קהל לרגל חופשה שנתית.

———————————————————————————————————————————-

הגשת תוכנית מפורטות/מתאר תוגש במשרדי הועדה בימי שני בין השעות 08:30-10:30 במשרד סגנית מהנדס הועדה הגב' תמי דותן.לנוהל יזמים ומתכננים לחץ כאן

הודעה לציבור בענין שינוי דרישות רמ"י על הגשת בקשות להיתר

——————————————————————————————————————————–

מידע לגבי הגשות בקשות למידע להיתר במערכת המקוונת

* החל מתאריך 1/2/15 חובה על כל מגיש בקשה להיתר בניה לצרף לבקשה דף מידע תכנוני.

את דף המידע התכנוני ניתן לקבל במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל מודיעין.

לצורך קבלת דף המידע התכנוני, על המבקש להגיש מפת מדידה מעודכנת עד חצי שנה, והוכחת בעלות במקרקעין (נסח טאבו או הסכם פיתוח) ,
או כל מסמך אחר המצביע על הזכויות במקרקעין, שעליו מתבקש המידע התכנוני.

מתן המידע כרוך בתשלום וישולם בעת הגשת הבקשה למידע.

בברכה

לאוניד גינזבורג

מהנדס הוועדה