ועדת מכרזים

להלן תוצאות מכרזים לשנת 2017:
 
מס' מכרז שם מכרז שם הזוכה
03/2017 הסדרי בטיחות למבני ציבור בחדיד סילס הנדסה ופרוייקטים 
04/2017 מעגל תנועה וכביש בטירת יהודה סילס הנדסה ופרוייקטים
05/2017 פיתוח כבישים ותשתיות באחיסמך י.ד ערן
07/2017 ביצוע בדיקות מעבדה בשפכים בקטוכם בע"מ
08/2017 פיתוח בית עלמין מושב חדיד ק.ב.י הנדסה
13/2017 מיגון אקוסטי ניר קהלני
14/2017 שירותי ייעוץ ליווי וניהול הטיפול בשפכי תעשיה תשתיות מידע וטכנולוגיות
17/2017 כביש רחוב הכלנית בית נחמיה לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ

פרוטוקול – החלטה – מכרז זוטא 28-2015- השתלמות

 פרוטוקול – מכרז זוטא 26-2015 – התקנת מעלית בבית ספר מישרים מכרז זוטא–
פרוטוקול – החלטה- מכרז 23-2015- הפעלת מזנון בנחשון
פרוטוקול – החלטה – מכרז 21-2015 – הסעות חינוך מיוחד תשעו
פרוטוקול – החלטה- מכרז 14-2015-אספקת ארוחות לצהרונים ומועדוניות
פרוטוקול – פתיחת מכרזים – 24-2014- הקמת מתקני פרסום +מכרז 1-2015- אספקת מחשבים וציוד נלווה
פרוטוקול- פתיחת מכרז 2-2015- שירותי תחזוקה ותיקונים מערכות ביוב
פרוטוקול- פתיחת מכרז 5-2015- אספקת מחשבים וציוד נלווה
פרוטוקול-החלטה מכרז 24-2014- הקמת מתקני פרסום
פרוטוקול – החלטה- מכרז 2-2015 – תחזוקת מערכות ביוב
פרוטוקול – החלטה- מכרז 5-2015 אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה
פרוטוקול- פתיחת מכרז 9-2015 – יועץ משפטי
פרוטוקול – פתיחת מכרז 10-2015-בניית מקווה בנחלים
פרוטוקול – החלטה- מכרז 3-2015 – הפעלה ותחזוקת מזנון בהיכל התרבות
פרוטוקול – החלטה- מכרז פומבי 10-2015- בניית מקווה בנחלים
12.5.15 – – פרוטוקול – החלטה בניית מקווה בנחלים
פרוטוקול – פתיחת מכרז 12-2015 -טיפול בפסולת אריזות קרטון
פרוטוקול – פתיחת מכרז 15-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה
פרוטוקול – פתיחת מכרז 16-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים
פרוטוקול – פתיחת מכרז 17-2015- עבודות פיתוח ותשתיות
פרוטוקול – החלטה מכרז 12-2015 -טיפול בפסולת אריזות קרטון
פרוטוקול – החלטה – מכרז 15-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה
פרוטוקול – החלטה – מכרז 16-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה – בהיקפים קטנים
החלטה מכרז 4-2015 -מכירת רכב איסוזו
החלטה – מכרז 7-2015 -הפעלת אירוע יום העצמאות
פתיחת מכרז 3-2015 – הפעלת מזנון בהיכל התרבות
פתיחת מכרז 4-2015 – מכירת רכב
פתיחת מכרז 8-2015 -אומנים יום העצמאות
 
 
להלן תוצאות מכרזים לשנת 2017:
 
מס' מכרז שם מכרז שם הזוכה
03/2017 הסדרי בטיחות למבני ציבור בחדיד סילס הנדסה ופרוייקטים 
04/2017 מעגל תנועה וכביש בטירת יהודה סילס הנדסה ופרוייקטים
05/2017 פיתוח כבישים ותשתיות באחיסמך י.ד ערן
07/2017 ביצוע בדיקות מעבדה בשפכים בקטוכם בע"מ
08/2017 פיתוח בית עלמין מושב חדיד ק.ב.י הנדסה
13/2017 מיגון אקוסטי ניר קהלני
14/2017 שירותי ייעוץ ליווי וניהול הטיפול בשפכי תעשיה תשתיות מידע וטכנולוגיות
17/2017 כביש רחוב הכלנית בית נחמיה לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ

פרוטוקול – החלטה – מכרז זוטא 28-2015- השתלמות

 פרוטוקול – מכרז זוטא 26-2015 – התקנת מעלית בבית ספר מישרים מכרז זוטא–
פרוטוקול – החלטה- מכרז 23-2015- הפעלת מזנון בנחשון
פרוטוקול – החלטה – מכרז 21-2015 – הסעות חינוך מיוחד תשעו
פרוטוקול – החלטה- מכרז 14-2015-אספקת ארוחות לצהרונים ומועדוניות
פרוטוקול – פתיחת מכרזים – 24-2014- הקמת מתקני פרסום +מכרז 1-2015- אספקת מחשבים וציוד נלווה
פרוטוקול- פתיחת מכרז 2-2015- שירותי תחזוקה ותיקונים מערכות ביוב
פרוטוקול- פתיחת מכרז 5-2015- אספקת מחשבים וציוד נלווה
פרוטוקול-החלטה מכרז 24-2014- הקמת מתקני פרסום
פרוטוקול – החלטה- מכרז 2-2015 – תחזוקת מערכות ביוב
פרוטוקול – החלטה- מכרז 5-2015 אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה
פרוטוקול- פתיחת מכרז 9-2015 – יועץ משפטי
פרוטוקול – פתיחת מכרז 10-2015-בניית מקווה בנחלים
פרוטוקול – החלטה- מכרז 3-2015 – הפעלה ותחזוקת מזנון בהיכל התרבות
פרוטוקול – החלטה- מכרז פומבי 10-2015- בניית מקווה בנחלים
12.5.15 – – פרוטוקול – החלטה בניית מקווה בנחלים
פרוטוקול – פתיחת מכרז 12-2015 -טיפול בפסולת אריזות קרטון
פרוטוקול – פתיחת מכרז 15-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה
פרוטוקול – פתיחת מכרז 16-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים
פרוטוקול – פתיחת מכרז 17-2015- עבודות פיתוח ותשתיות
פרוטוקול – החלטה מכרז 12-2015 -טיפול בפסולת אריזות קרטון
פרוטוקול – החלטה – מכרז 15-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה
פרוטוקול – החלטה – מכרז 16-2015- עבודות שיפוצים ותחזוקה – בהיקפים קטנים
החלטה מכרז 4-2015 -מכירת רכב איסוזו
החלטה – מכרז 7-2015 -הפעלת אירוע יום העצמאות
פתיחת מכרז 3-2015 – הפעלת מזנון בהיכל התרבות
פתיחת מכרז 4-2015 – מכירת רכב
פתיחת מכרז 8-2015 -אומנים יום העצמאות