נחלים

נחלים
מושב בשפלה, בצד כביש לוד – פתח תקווה, כ- 3 ק"מ מדרום לפתח – תקווה.
משתייך לפועל המזרחי. נוסד ב- 1948, בידי חברי המושב "נחלים" שבעמק החולה וחברי היישוב נוה –
יעקב שבצפון ירושלים, שפונו במלחמת העצמאות ושוכנו עד 1952 במושבה הגרמנית לשעבר וילהלמה.
במרוצת הזמן הצטרפו אליהם עולים מפולין ומהונגריה. שטחו כ- 2,400 דונם.
במקום ישיבה תיכונית גדולה של בני עקיבא בשם "נחל יצחק" ולידה פנימיה.
טל' ועד מקומי: 03-09336036
ועד האגודה: 03-9324474
נחלים
מושב בשפלה, בצד כביש לוד – פתח תקווה, כ- 3 ק"מ מדרום לפתח – תקווה.
משתייך לפועל המזרחי. נוסד ב- 1948, בידי חברי המושב "נחלים" שבעמק החולה וחברי היישוב נוה –
יעקב שבצפון ירושלים, שפונו במלחמת העצמאות ושוכנו עד 1952 במושבה הגרמנית לשעבר וילהלמה.
במרוצת הזמן הצטרפו אליהם עולים מפולין ומהונגריה. שטחו כ- 2,400 דונם.
במקום ישיבה תיכונית גדולה של בני עקיבא בשם "נחל יצחק" ולידה פנימיה.
טל' ועד מקומי: 03-09336036
ועד האגודה: 03-9324474