רכישת חלקת קבר בחיים

ראשי >המועצה הדתית>רכישת חלקת קבר בחיים
לידיעת הציבור,

תעריפי רכישת חלקת קבר:
  • תעריף רכישת חלקת קבר בחיים 4,969 ש"ח.
  • תעריף לאלמן/נה 20% הנחה ובסך 3,975 ש"ח (לחלקה צמודה)
חשוב לציין שהתעריפים משתנים עפ"י חוזה מנכ"ל.בברכה,

מועצה דתית חבל מודיעין
לידיעת הציבור,

תעריפי רכישת חלקת קבר:
  • תעריף רכישת חלקת קבר בחיים 4,969 ש"ח.
  • תעריף לאלמן/נה 20% הנחה ובסך 3,975 ש"ח (לחלקה צמודה)
חשוב לציין שהתעריפים משתנים עפ"י חוזה מנכ"ל.בברכה,

מועצה דתית חבל מודיעין