אפשרויות תשלום ומועדים

ראשי >רשות החניה>אפשרויות תשלום ומועדים
 

תקנון תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

הסבר כללי:

הסדרי חנייה ואכיפתם במועצה האזורית חבל מודיעין מוגדרים בחוק עזר לחבל מודיעין
(העמדת רכב והחנייתו), התשע"ג- 2012.

הודעת תשלום קנס – הודעה בהתאם לסעיף 228 מתוך חוק סדר הפלילי נוסח משולב,
התשמ"ב – 1982, בשל עבירת חנייה.

בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את עבירת החנייה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.


ניתן לצפות בפרטי הודעת תשלום הקנס באופן מקוון

» סוגי הודעות ודרישות לתשלום
פירוט המקרים בהם נשלחת הודעה או דרישה לתשלום, אופן קבלת ההודעה ומועד אחרון לתשלום הקנס. לפרטים לחץ כאן


» לפירוט אפשרויות תשלום לחץ כאן


» בקשה לביטול קנס
למידע על בקשה לביטול קנס – פירוט האמצעים להגשת בקשה, מסמכים נדרשים ודגשים למילוי הבקשה לחץ כאן» הצהרה על כתובת
תשלום בכרטיס אשראי:

בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של המועצה.

תשלום במזומן:
בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר.

מועדי תשלום
יש לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

שים לב! כדאי לשלם את החוב בזמן!
קנס שלא ישולם במועד יגרור תוספת פיגור והוצאות גבייה כחוק.
 

תקנון תנאי התקשרות משפטיים למשתמש באתר

הסבר כללי:

הסדרי חנייה ואכיפתם במועצה האזורית חבל מודיעין מוגדרים בחוק עזר לחבל מודיעין
(העמדת רכב והחנייתו), התשע"ג- 2012.

הודעת תשלום קנס – הודעה בהתאם לסעיף 228 מתוך חוק סדר הפלילי נוסח משולב,
התשמ"ב – 1982, בשל עבירת חנייה.

בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את עבירת החנייה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.


ניתן לצפות בפרטי הודעת תשלום הקנס באופן מקוון

» סוגי הודעות ודרישות לתשלום
פירוט המקרים בהם נשלחת הודעה או דרישה לתשלום, אופן קבלת ההודעה ומועד אחרון לתשלום הקנס. לפרטים לחץ כאן


» לפירוט אפשרויות תשלום לחץ כאן


» בקשה לביטול קנס
למידע על בקשה לביטול קנס – פירוט האמצעים להגשת בקשה, מסמכים נדרשים ודגשים למילוי הבקשה לחץ כאן» הצהרה על כתובת
תשלום בכרטיס אשראי:

בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי באתר האינטרנט של המועצה.

תשלום במזומן:
בכל סניפי הבנקים ובבנק הדואר.

מועדי תשלום
יש לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

שים לב! כדאי לשלם את החוב בזמן!
קנס שלא ישולם במועד יגרור תוספת פיגור והוצאות גבייה כחוק.