תחנת רישום משרד הפנים

ראשי >אגף מוניציפאלי>תחנת רישום משרד הפנים
המועצה מפעילה תחנת רישום של משרד הפנים במועצה אזורית חבל מודיעין
 
 
סוגי בקשות שניתן לבצע במסגרת התחנה:
 
 • תעודת זהות ראשונה למי שמלאו לו 16 שנה – מבקש התעודה חייב להתייצב בהגשת הבקשה.
 • החלפת תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים אישיים.
 • ספח שאבד, נגנב או הושחת.
 • מתן תעודת לידה למי שנולד בישראל.
 • השלמת פרטי ילוד+ רישום נולד.
 • שינוי פרטים אישיים במרשם.
 • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין.
 • תעודת פטירה.
 • תמצית רישום ממשרד הפנים.
 • שינוי מען.
 • הודעה על כתובת למשלוח דואר / שינוי בכתובת למשלוח דואר.
 
דרכונים:

,בקשה לקבלת דרכון ראשון+ חידוש דרכון. קטין/ בגיר יש להוריד את הטפסים מאתר משרד הפנים למלאם ולשלם עבורם, להגיע לתחנה עם הטפסים
.אישור תשלום, 2 תמונות ותעודת הזהות כמו כן נדרשת נוכחות של מבקש הדרכון

שעות קבלה קהל:

ימי שני וחמישי בין השעות  08.00-12.00. או בתיאום טלפוני מראש בטל' 03-9722846
המועצה מפעילה תחנת רישום של משרד הפנים במועצה אזורית חבל מודיעין
 
 
סוגי בקשות שניתן לבצע במסגרת התחנה:
 
 • תעודת זהות ראשונה למי שמלאו לו 16 שנה – מבקש התעודה חייב להתייצב בהגשת הבקשה.
 • החלפת תעודת זהות בעקבות שינויים בפרטים אישיים.
 • ספח שאבד, נגנב או הושחת.
 • מתן תעודת לידה למי שנולד בישראל.
 • השלמת פרטי ילוד+ רישום נולד.
 • שינוי פרטים אישיים במרשם.
 • תמצית רישום ממרשם האוכלוסין.
 • תעודת פטירה.
 • תמצית רישום ממשרד הפנים.
 • שינוי מען.
 • הודעה על כתובת למשלוח דואר / שינוי בכתובת למשלוח דואר.
 
דרכונים:

,בקשה לקבלת דרכון ראשון+ חידוש דרכון. קטין/ בגיר יש להוריד את הטפסים מאתר משרד הפנים למלאם ולשלם עבורם, להגיע לתחנה עם הטפסים
.אישור תשלום, 2 תמונות ותעודת הזהות כמו כן נדרשת נוכחות של מבקש הדרכון

שעות קבלה קהל:

ימי שני וחמישי בין השעות  08.00-12.00. או בתיאום טלפוני מראש בטל' 03-9722846