איכות הסביבה

ראשי >אגף מוניציפאלי>איכות הסביבה

מנהלת  היחידה הסביבתית חבל מודיעין-שוהם:   כנרת צח
דוא"ל:    sviva@Modiin-Region.Muni.il
טלפון:   3106*

 
 
 
 
היחידה הסביבתית האזורית בחבל מודיעין –  שוהם  הינה חלק ממערך היחידות הסביבתיות בישראל והוקמה לצורך מתן פתרונות ברי קיימא לסוגיות סביבתיות שונות בתוך שטחי המועצות.
היחידה מאגדת בתוכה אנשי מקצוע הפועלים לטיפול, צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים, שמירה על איכות חיי התושבים ובריאותם ומתן מידע בנושאים סביבתיים.


תחומי פעילות המחלקה:
פיקוח ואכיפה - שמירה על הסביבה הנופית ושטחים פתוחים.
חינוך - קידום חינוך סביבתי בר קיימא במערכת החינוך ובקרב הציבור הרחב.
תכנון סביבתי בר קיימא -  מתן תנאים סביבתיים במסגרת תב"ע, היתרי בניה וכו'.
פסולת ומחזור פעילויות לצמצום יצירת פסולת במקור, תמיכה במהלכי הפרדה והעלאת אחוזי המחזור.
תעשיות - פיקוח ובקרה, הפחתת מזהמים וגורמי סיכון ושמירה על איכות השפכים התעשייתית.
אנרגיה - קידום קיימות וחסכון במשאבים במועצה ע"י התייעלות אנרגטית.


 

מנהלת  היחידה הסביבתית חבל מודיעין-שוהם:   כנרת צח
דוא"ל:    sviva@Modiin-Region.Muni.il
טלפון:   3106*

 
 
 
 
היחידה הסביבתית האזורית בחבל מודיעין –  שוהם  הינה חלק ממערך היחידות הסביבתיות בישראל והוקמה לצורך מתן פתרונות ברי קיימא לסוגיות סביבתיות שונות בתוך שטחי המועצות.
היחידה מאגדת בתוכה אנשי מקצוע הפועלים לטיפול, צמצום ומניעת מפגעים סביבתיים, שמירה על איכות חיי התושבים ובריאותם ומתן מידע בנושאים סביבתיים.


תחומי פעילות המחלקה:
פיקוח ואכיפה - שמירה על הסביבה הנופית ושטחים פתוחים.
חינוך - קידום חינוך סביבתי בר קיימא במערכת החינוך ובקרב הציבור הרחב.
תכנון סביבתי בר קיימא -  מתן תנאים סביבתיים במסגרת תב"ע, היתרי בניה וכו'.
פסולת ומחזור פעילויות לצמצום יצירת פסולת במקור, תמיכה במהלכי הפרדה והעלאת אחוזי המחזור.
תעשיות - פיקוח ובקרה, הפחתת מזהמים וגורמי סיכון ושמירה על איכות השפכים התעשייתית.
אנרגיה - קידום קיימות וחסכון במשאבים במועצה ע"י התייעלות אנרגטית.