מחלקת מי קולחין

ראשי >אגף מוניציפאלי>מחלקת מי קולחין
מנהל המחלקה: איתן אפג'ין
טלפון: 03-9733847 שלוחה 3  • פינוי מי קולחין
  • אחזקה שוטפת של קווי הביוב בישובי המועצה.
  • אחזקת מכוני הביוב ומניעת גלישת מי השופכין לשטחים הפתוחים.
  • אחזקת הגנרטורים במכוני הביוב.
  • חיבור מבנים ציבוריים של המועצה למערכת הביוב.
מנהל המחלקה: איתן אפג'ין
טלפון: 03-9733847 שלוחה 3  • פינוי מי קולחין
  • אחזקה שוטפת של קווי הביוב בישובי המועצה.
  • אחזקת מכוני הביוב ומניעת גלישת מי השופכין לשטחים הפתוחים.
  • אחזקת הגנרטורים במכוני הביוב.
  • חיבור מבנים ציבוריים של המועצה למערכת הביוב.