פורום נשים מתנדבות

ראשי >מחלקת חברה וקהילה>פורום נשים מתנדבות
רכזת הפרוייקט: ליאור אוליצקי וחיה שרון
טלפון: 03-9722881 שלוחה 3
דוא"ל: lioro@modiin-region.muni.il

פורום הנשים , הינו גוף חברתי מגובש של נשים פעילות מישובי המועצה . לטובת יצירת אינטגרציה חברתית , מחויבות משותפת לעשיה ,
תרומה קהילתית וישובית.
הפרויקט מופעל ע"י צוות נשים מטעם הפורום : חיה שרון, עירית גרוס ,
רכזת הפרוייקט: ליאור אוליצקי וחיה שרון
טלפון: 03-9722881 שלוחה 3
דוא"ל: lioro@modiin-region.muni.il

פורום הנשים , הינו גוף חברתי מגובש של נשים פעילות מישובי המועצה . לטובת יצירת אינטגרציה חברתית , מחויבות משותפת לעשיה ,
תרומה קהילתית וישובית.
הפרויקט מופעל ע"י צוות נשים מטעם הפורום : חיה שרון, עירית גרוס ,