אלימות במשפחה

ראשי >מחלקת פרט ומשפחה>אלימות במשפחה
קווי חירום: 03-5461133 1-800-220-000
 
יש להבחין בין דפוסי אלימות שונים :
 
אלימות נפשית : מתבטאת בפגיעה מילולית , הטרדות , התנהגות רכושנית , בידוד מחברים ובני משפחה , פגיעה ברכוש אישי ועוד . התנהגות זו משרה תחושת פחד תמידית ופגיעה רגשית המשפיעה על יכולת התיפקוד היומיומית .

אלימות כלכלית : מניעת גישה למשאבים כספיים , שליטה על מקורות כספיים , הקצבת כסף בהתאם להשקפת בן הזוג . התנהגות זו גורמת להשפלה ולהגברת התלות בבן הזוג השולט במקורות הכספיים .

אלימות מינית : כפיית קיום יחסי מין שלא מרצון , תוך תחושת השפלה וכאב .

אלימות פיזית : תקיפה פיזית החל מחבלות , מכות ועד רצח .

רוב הנשים הנחשפות לאלימות מצד בני זוגן מתקשות לספר על מצבן מתוך פחד , בושה האשמה עצמית או כל סיבה אחרת . במקרים רבים האלימות כלפי אישה אינה רציפה . ברוב המקרים קיים מעגל של אלימות – משלב צבירת הכעס ,התפרצות , פיוס והתנצלות , תקופת רוגע וחוזר חלילה .

מה אפשר לעשות ?

נשים ומשפחות ממשיכים לחיות במעגל האלימות בתקוה שהדברים ישתנו . המציאות מלמדת כי על פי רוב המצב יחמיר מאשר יוטב . חשוב לזכור כי הבחירה להשאיר את המצב כפי שהוא מנציחה את מעגל האלימות ומשאירה את הקורבנות בעמדת חולשה

המונעת מהם לחויות את החיים להם ראויים .

לכן חשוב להתחיל לעשות , בשלב ראשון לפנות ליעוץ . מומלץ לפנות לקווי החירום הנותנים שירות אנונימי , ומסייעים בהפניה לגורמי טיפול בקהילה . פניה לאנשי מקצוע מסייעת באיסוף מידע , בחינת המצב וחשיבה באיזה דרך לפעול .

אלימות במשפחה לובשת פנים רבות , ומוצאת את ביטויה ביחסים בין בני זוג , בין הוריםלילדים , בין ילדים בוגרים להוריהם הקשישים וכד' . התפיסה לפיה אלימות במשפחה נמצאת בחלקים מסוימים באוכלוסיה שגויה . אלימות קיימת בכל השכבות החברתיות – כלכליות , באוכלוסיות בעלות רמות השכלה שונות , אצל עולים ותושבים ותיקים ובכל העדו
קווי חירום: 03-5461133 1-800-220-000
 
יש להבחין בין דפוסי אלימות שונים :
 
אלימות נפשית : מתבטאת בפגיעה מילולית , הטרדות , התנהגות רכושנית , בידוד מחברים ובני משפחה , פגיעה ברכוש אישי ועוד . התנהגות זו משרה תחושת פחד תמידית ופגיעה רגשית המשפיעה על יכולת התיפקוד היומיומית .

אלימות כלכלית : מניעת גישה למשאבים כספיים , שליטה על מקורות כספיים , הקצבת כסף בהתאם להשקפת בן הזוג . התנהגות זו גורמת להשפלה ולהגברת התלות בבן הזוג השולט במקורות הכספיים .

אלימות מינית : כפיית קיום יחסי מין שלא מרצון , תוך תחושת השפלה וכאב .

אלימות פיזית : תקיפה פיזית החל מחבלות , מכות ועד רצח .

רוב הנשים הנחשפות לאלימות מצד בני זוגן מתקשות לספר על מצבן מתוך פחד , בושה האשמה עצמית או כל סיבה אחרת . במקרים רבים האלימות כלפי אישה אינה רציפה . ברוב המקרים קיים מעגל של אלימות – משלב צבירת הכעס ,התפרצות , פיוס והתנצלות , תקופת רוגע וחוזר חלילה .

מה אפשר לעשות ?

נשים ומשפחות ממשיכים לחיות במעגל האלימות בתקוה שהדברים ישתנו . המציאות מלמדת כי על פי רוב המצב יחמיר מאשר יוטב . חשוב לזכור כי הבחירה להשאיר את המצב כפי שהוא מנציחה את מעגל האלימות ומשאירה את הקורבנות בעמדת חולשה

המונעת מהם לחויות את החיים להם ראויים .

לכן חשוב להתחיל לעשות , בשלב ראשון לפנות ליעוץ . מומלץ לפנות לקווי החירום הנותנים שירות אנונימי , ומסייעים בהפניה לגורמי טיפול בקהילה . פניה לאנשי מקצוע מסייעת באיסוף מידע , בחינת המצב וחשיבה באיזה דרך לפעול .

אלימות במשפחה לובשת פנים רבות , ומוצאת את ביטויה ביחסים בין בני זוג , בין הוריםלילדים , בין ילדים בוגרים להוריהם הקשישים וכד' . התפיסה לפיה אלימות במשפחה נמצאת בחלקים מסוימים באוכלוסיה שגויה . אלימות קיימת בכל השכבות החברתיות – כלכליות , באוכלוסיות בעלות רמות השכלה שונות , אצל עולים ותושבים ותיקים ובכל העדו