קשישים וחוק סיעוד

ראשי >מחלקת פרט ומשפחה>קשישים וחוק סיעוד
"אל תשליכני לעת זקנה"

השרות הנו לגברים מגיל 65 ונשים מגיל 60 , ומטרתו לסייע לתיפקוד אישי וחברתי ולהגן במצבי סיכון של קשישים חסרי ישע .

*ליווי אישי לאוכלוסיית הגיל השלישי ובני משפחתם . תמיכה , מידע , יעוץ ,
הכוונה וסיוע חומרי .

* מיצוי זכויות הקשיש מול גורמים שונים – ביטוח לאומי , משרד הבריאות קופת חולים .

* שילוב הקשיש במסגרות בקהילה – מועדון חברתי , מרכז יום לקשיש
ובמסגרות חוץ ביתיות – בתי אבות , בהתאם לצרכי הקשיש והמשפחה .

* מתן מענה סיעודי – ליווי למיצוי זכויות , סיוע בערה בייתית וטיפול אישי .

* יזום פיתוח פרויקטים קהילתיים לרווחת הקשיש
"אל תשליכני לעת זקנה"

השרות הנו לגברים מגיל 65 ונשים מגיל 60 , ומטרתו לסייע לתיפקוד אישי וחברתי ולהגן במצבי סיכון של קשישים חסרי ישע .

*ליווי אישי לאוכלוסיית הגיל השלישי ובני משפחתם . תמיכה , מידע , יעוץ ,
הכוונה וסיוע חומרי .

* מיצוי זכויות הקשיש מול גורמים שונים – ביטוח לאומי , משרד הבריאות קופת חולים .

* שילוב הקשיש במסגרות בקהילה – מועדון חברתי , מרכז יום לקשיש
ובמסגרות חוץ ביתיות – בתי אבות , בהתאם לצרכי הקשיש והמשפחה .

* מתן מענה סיעודי – ליווי למיצוי זכויות , סיוע בערה בייתית וטיפול אישי .

* יזום פיתוח פרויקטים קהילתיים לרווחת הקשיש