שיקום, נכויות ופיגור

ראשי >מחלקת פרט ומשפחה>שיקום, נכויות ופיגור
תחום שיקום ונכויות

התפיסה המנחה הינה שמירה על כבודה וזכותה של אוכלוסיה זו להשתלב בחיים נורמטיביים ולממש את הפוטנציאל שלה ככל שניתן .

א. נכויות :

טיפול באוכלוסיות בעלי צרכים המיוחדים בקהילה :

אנשים הסובלים מנכות פיזית ונפשית , אוכלוסיית הלוקים בפיגור שכלי .

הטיפול בילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם :

* טיפול פרטני , משפחתי וקהילתי .

* ליווי הילד ומשפחתו בהתאם לצרכים : בהיבט החומרי , בהיבט הרגשי – תמיכתי סיוע
במיצוי זכויות מול גורמים כדוגמאת המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות

* יזום והפעלת פרויקטים ברמה קהילתית לבעלי צרכים מיוחדים ( ראה מפעל תעסוקתי
שיקומי בשרותים בקהילה ).

* שילוב במסגרות חוץ ביתיות , מעקב וקשר עם המסגרות .

ב. שיקום :

איתור אוכלוסיית הנכים ומוגבלים בכל הגילאים הנזקקים לשרותי שיקום .

סיוע בבניית תוכניות שיקום בליווי גורמים נוספים : המוסד לבטוח לאומי , משרד הבריאות

יצירת קשרים ותיאום פעולות עם מסגרות וארגונים שונים : מרכזי שיקום מקצועי , שרות התעסוקה ומסגרות להכשרה מקצועית.

קרא עוד : מפעל תעסוקתי שיקומי , שרותים בקהילה .
תחום שיקום ונכויות

התפיסה המנחה הינה שמירה על כבודה וזכותה של אוכלוסיה זו להשתלב בחיים נורמטיביים ולממש את הפוטנציאל שלה ככל שניתן .

א. נכויות :

טיפול באוכלוסיות בעלי צרכים המיוחדים בקהילה :

אנשים הסובלים מנכות פיזית ונפשית , אוכלוסיית הלוקים בפיגור שכלי .

הטיפול בילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם :

* טיפול פרטני , משפחתי וקהילתי .

* ליווי הילד ומשפחתו בהתאם לצרכים : בהיבט החומרי , בהיבט הרגשי – תמיכתי סיוע
במיצוי זכויות מול גורמים כדוגמאת המוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות

* יזום והפעלת פרויקטים ברמה קהילתית לבעלי צרכים מיוחדים ( ראה מפעל תעסוקתי
שיקומי בשרותים בקהילה ).

* שילוב במסגרות חוץ ביתיות , מעקב וקשר עם המסגרות .

ב. שיקום :

איתור אוכלוסיית הנכים ומוגבלים בכל הגילאים הנזקקים לשרותי שיקום .

סיוע בבניית תוכניות שיקום בליווי גורמים נוספים : המוסד לבטוח לאומי , משרד הבריאות

יצירת קשרים ותיאום פעולות עם מסגרות וארגונים שונים : מרכזי שיקום מקצועי , שרות התעסוקה ומסגרות להכשרה מקצועית.

קרא עוד : מפעל תעסוקתי שיקומי , שרותים בקהילה .