ילד ונוער

הטיפול בילד ובנוער

מטרת העבודה להעניק לילדים סביבת חיים נאותה המאפשרת התפתחות תפקודית , רגשית וחברתית. הטיפול מתמקד בהיבטים כמו : בעיות בהתפתחות ילדים , אלימות פיזית ומילולית כלפי ילדים , קשיי תפקוד במסגרת החינוך , בעיות ביחסי הורים ילדים .

הטיפול מתקיים כדלהלן :

* בהמשך לפניות אישיות , פניות מגורמי חינוך / בריאות .

* בעקבות דיווח על מצבי סיכון .

* יעוץ להורים לילדים ומתבגרים בסוגיות הקשורות לבעיות ביחסים ,קשיי תיפקוד .

* מסגרות תומכות לילד ומשפחתו : מועדוניות , מעונות יום , פעילויות הורים ילדים.

* יזום , הובלה , ומעורבות קהילתית בנושאי מניעה ( אלימות , סמים… ) : הדרכה

הורית , הרצאות , פעילויות בישובים וכד' .

במשפחות בהן יש דילמות בדבר יעדי הטיפול , העדר שיתוף מצד ההורים , וכל דילמה אחרת מתקיים דיון בין אנשי מקצוע שונים המעורבים בטיפול במשפחה במסגרת ועדה לתיאום תוכניות טיפול ( ועדת החלטה). דיון זה מאפשר גיבוש יעדי טיפול בילד ומשפחתו.
הטיפול בילד ובנוער

מטרת העבודה להעניק לילדים סביבת חיים נאותה המאפשרת התפתחות תפקודית , רגשית וחברתית. הטיפול מתמקד בהיבטים כמו : בעיות בהתפתחות ילדים , אלימות פיזית ומילולית כלפי ילדים , קשיי תפקוד במסגרת החינוך , בעיות ביחסי הורים ילדים .

הטיפול מתקיים כדלהלן :

* בהמשך לפניות אישיות , פניות מגורמי חינוך / בריאות .

* בעקבות דיווח על מצבי סיכון .

* יעוץ להורים לילדים ומתבגרים בסוגיות הקשורות לבעיות ביחסים ,קשיי תיפקוד .

* מסגרות תומכות לילד ומשפחתו : מועדוניות , מעונות יום , פעילויות הורים ילדים.

* יזום , הובלה , ומעורבות קהילתית בנושאי מניעה ( אלימות , סמים… ) : הדרכה

הורית , הרצאות , פעילויות בישובים וכד' .

במשפחות בהן יש דילמות בדבר יעדי הטיפול , העדר שיתוף מצד ההורים , וכל דילמה אחרת מתקיים דיון בין אנשי מקצוע שונים המעורבים בטיפול במשפחה במסגרת ועדה לתיאום תוכניות טיפול ( ועדת החלטה). דיון זה מאפשר גיבוש יעדי טיפול בילד ומשפחתו.