מרכזי תל"מ לתגבור לימודי

ראשי >תוכניות חינוך>מרכזי תל"מ לתגבור לימודי
צוות אחראי:
עליזה משוקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
ניר גלעד – רכז תל"ם

בשנה זו, הוחלט על פתיחת מרכזי למידה אזוריים בישובים שוניםבמועצה, במסגרת מחלקת בתי ספר.

מטרת מרכזי הלמידה לאפשר לתלמידים לקבל תגבור לימודי במקצועות היסוד: אנגלית, מתמטיקה ושפה (מתן שעורים
באמצעות מורה להוראה מתקנת בקבוצות קטנות של עד 5 תלמידים ובעלות מסובסדת).
צוות אחראי:
עליזה משוקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
ניר גלעד – רכז תל"ם

בשנה זו, הוחלט על פתיחת מרכזי למידה אזוריים בישובים שוניםבמועצה, במסגרת מחלקת בתי ספר.

מטרת מרכזי הלמידה לאפשר לתלמידים לקבל תגבור לימודי במקצועות היסוד: אנגלית, מתמטיקה ושפה (מתן שעורים
באמצעות מורה להוראה מתקנת בקבוצות קטנות של עד 5 תלמידים ובעלות מסובסדת).