מרכזי למידה ישוביים

ראשי >תוכניות חינוך>מרכזי למידה ישוביים
צוות אחראי מושב אחיסמך:
עליזה מושקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
עמית רוטמן – קבס"יתבמושב אחיסמך פועל זו השנה השלישית, שני מרכזי למידה. האחד פועל בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 15:00 – 18:00 ומיועד לכ-20 תלמידים מכיתות ג'-ו', והמרכז השני פועל באותם ימים בין השעות 18:00 -20:00 ומיועד לכ-15 תלמידים בגיל חטיבת הביניים.
צוות המרכז מונה רכזת ושני מדריכים. התלמידים מקבלים סיוע בהכנת שעורי בית ותגבור במקצועות היסוד, ונהנים מפעילות חברתית והעשרה.

צוות אחראי מרכזי למידה חדיד ובית עריף:
עליזה מושקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
ניר גלעד – רכז תל"ם
בישובים חדיד ובית עריף פועלים מרכזי למידה לתלמידי כיתות ג'-ו'. הפעילות מתקיימת בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 15:00-18:00 ולוקחים בה חלק כ-15 תלמידים בכל ישוב.
צוות המרכז מונה רכזת ומדריכה, והתלמידים מקבלים סיוע בהכנת שעורי בית ותגבור במקצועות היסוד, ונהנים מפעילות חברתית והעשרה.
ואחיסמך פועלים מרכזי למדה לתלמידי בי
צוות אחראי מושב אחיסמך:
עליזה מושקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
עמית רוטמן – קבס"יתבמושב אחיסמך פועל זו השנה השלישית, שני מרכזי למידה. האחד פועל בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 15:00 – 18:00 ומיועד לכ-20 תלמידים מכיתות ג'-ו', והמרכז השני פועל באותם ימים בין השעות 18:00 -20:00 ומיועד לכ-15 תלמידים בגיל חטיבת הביניים.
צוות המרכז מונה רכזת ושני מדריכים. התלמידים מקבלים סיוע בהכנת שעורי בית ותגבור במקצועות היסוד, ונהנים מפעילות חברתית והעשרה.

צוות אחראי מרכזי למידה חדיד ובית עריף:
עליזה מושקוביץ – מנהלת מח' בתי ספר
ניר גלעד – רכז תל"ם
בישובים חדיד ובית עריף פועלים מרכזי למידה לתלמידי כיתות ג'-ו'. הפעילות מתקיימת בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 15:00-18:00 ולוקחים בה חלק כ-15 תלמידים בכל ישוב.
צוות המרכז מונה רכזת ומדריכה, והתלמידים מקבלים סיוע בהכנת שעורי בית ותגבור במקצועות היסוד, ונהנים מפעילות חברתית והעשרה.
ואחיסמך פועלים מרכזי למדה לתלמידי בי