צהרונים

ראשי >אגף החינוך>צהרונים
אחראית צהרונים: רחלי לגאלי 

טלפון: 03-9722808 שלוחה 5
פקס: 03-9728912
דוא"ל: zaharonim@Modiin-Region.Muni.il


רישום לצהרונים:

> מועדי פתיחה וסיום הצהרונים בשנה"ל תשע"ז: 1/9/2016 עד 31/7/2017.
> שעות פעילות הצהרונים: 14:00 – 16:45
> בחופשות החגים – לפי לוח החופשות של משרד התמ"ת מ- 8:00-16:00 .
> בחודש יולי הצהרון יפעל מ 13:00-16:00 .

עלות הצהרון:
עבור ילד אחד 900 ₪ לחודש

עבור שני ילדים 1710 ₪ לחודש

עבור שלוש ילדים 2475 ₪ לחודש

דמי רישום 80 ₪ למשפחה (תשלום חד פעמי שלא יוחזר)

 
                            לרישום לשנת תשע"ו לחץ על התמונה:
 
                                            
 
 
טפסים להורדה:
 
 
 
 
 
 
לפרטים נוספים, ניתן לפנות לשמחה משה – מנהלת הצהרונים

טל: 03-9722808 שלוחה 6, פקס 03-9728912, דוא"ל Simha@Modiin-Region.Muni.il 
 
 
אחראית צהרונים: רחלי לגאלי 

טלפון: 03-9722808 שלוחה 5
פקס: 03-9728912
דוא"ל: zaharonim@Modiin-Region.Muni.il


רישום לצהרונים:

> מועדי פתיחה וסיום הצהרונים בשנה"ל תשע"ז: 1/9/2016 עד 31/7/2017.
> שעות פעילות הצהרונים: 14:00 – 16:45
> בחופשות החגים – לפי לוח החופשות של משרד התמ"ת מ- 8:00-16:00 .
> בחודש יולי הצהרון יפעל מ 13:00-16:00 .

עלות הצהרון:
עבור ילד אחד 900 ₪ לחודש

עבור שני ילדים 1710 ₪ לחודש

עבור שלוש ילדים 2475 ₪ לחודש

דמי רישום 80 ₪ למשפחה (תשלום חד פעמי שלא יוחזר)

 
                            לרישום לשנת תשע"ו לחץ על התמונה:
 
                                            
 
 
טפסים להורדה:
 
 
 
 
 
 
לפרטים נוספים, ניתן לפנות לשמחה משה – מנהלת הצהרונים

טל: 03-9722808 שלוחה 6, פקס 03-9728912, דוא"ל Simha@Modiin-Region.Muni.il