תמיכות לעמותות

ראשי >אגף הכספים>תמיכות לעמותות
הועדה המקצועית התכנסה למס' ישיבות והחליטה על מתן קריטריונים למתן תמיכות להלן נוהל תמיכות

 נוהל בקשת תמיכות 

 טופס בקשת תמיכה

 הודעה לעיתונות בדבר תמיכות לשנת 2017 

 פרוטוקול ועדת תמיכות
 
הועדה המקצועית התכנסה למס' ישיבות והחליטה על מתן קריטריונים למתן תמיכות להלן נוהל תמיכות

 נוהל בקשת תמיכות 

 טופס בקשת תמיכה

 הודעה לעיתונות בדבר תמיכות לשנת 2017 

 פרוטוקול ועדת תמיכות