מהנעשה במועצה

ראשי >עיר ללא אלימות>מהנעשה במועצה
מועצה אזורית חבל מודיעין נבחרה להוות הפיילוט בהתאמת תוכנת עיר ללא אלימות למועצה אזורית.
בימים אלו אנו נערכים בצוותי חשיבה להתאמת התוכנית ולבניית מיפוי.
התהליך נעשה בוועדות:
1. ועדת חינוך פורמלי – יו"ר נתן ריגלר.
2. ועדת פנאי – יו"ר נתן ריגלר.
3. ועדת רווחה- יו"ר ד"ר רונית לב
4. ועדת אכיפה- מר יובל לבטון
5. ועדת הקשר כללי- מר יוסי אלימך- מנכ"ל המועצה.
בנוסף נשלח שאלון מיפוי ליו"ר הועדים במושבים- ניתן לראות במסמכים.
מועצה אזורית חבל מודיעין נבחרה להוות הפיילוט בהתאמת תוכנת עיר ללא אלימות למועצה אזורית.
בימים אלו אנו נערכים בצוותי חשיבה להתאמת התוכנית ולבניית מיפוי.
התהליך נעשה בוועדות:
1. ועדת חינוך פורמלי – יו"ר נתן ריגלר.
2. ועדת פנאי – יו"ר נתן ריגלר.
3. ועדת רווחה- יו"ר ד"ר רונית לב
4. ועדת אכיפה- מר יובל לבטון
5. ועדת הקשר כללי- מר יוסי אלימך- מנכ"ל המועצה.
בנוסף נשלח שאלון מיפוי ליו"ר הועדים במושבים- ניתן לראות במסמכים.