שאלות נפוצות

ראשי >עיר ללא אלימות>שאלות נפוצות
מדוע נבחר לתכנית השם "עיר ללא אלימות" ולא שם בעל משמעות חיובית יותר?
על מנת להתמודד עם בעייתהאלימות, כמו כל בעייה אחרת, עלינו קודם כל להכיר בה ולהבין את משמעותה. השימושבמילה "אלימות" בשם התוכנית נועד על מנת להציף את הבעיה ולהבהיר לשותפים שהיאקיימת. עידון המונחים אולי נשמע טוב יותר, אבל חשוב גם לקרוא לילד בשמו.

האם השימוש במונח "עיר ללא אלימות" אינו יומרני מדי?
מה שהניע את התכנית בתחילת דרכה, היוהנחישות והאמונה שניתן לבצע שינוי חברתי.
שיש בארץ אנשים רבים שכן אכפת להם, שאפשר להשפיע ושבאמירות של הרמת ידים לא מרוויח אף אחד.
פעמים רבות אנו מחפשיםאת ההסברים לאלימות בנושאים סוציולוגים: רב תרבותיות, פערים חברתיים, הגירה ואחרים.
תוכנית "עיר ללא אלימות" מתמקדת בתגובה החברתית. הנחת היסוד שלה היא שאלימותאפשרים רק במידה שכלל המגיבים לה מאפשרים אותה (הורים, מורים, גורמי אכיפה ואחרי). ולכן, מול מציאות חברתית מכל סוג, ניתן לבנות תגובה אפקטיבית.
אנחנו סבוריםשהמפתח הוא לקיחת אחריות ונכונות להתמודד עם כל מציאות שהיא.
יחד עם זאת, ישלציין שהדרך עוד ארוכה ושככל שנוכל לגייס יותר אנשים שיאמינו בתוכנית ולא ירימוידיים – נוכל להצליח

העיר אילת בה פותח המודל, היא עיר קטנה מאוד ושונה מהותית משאר הערים בארץ. כיצד ניתן להשתמש באותו מודל לכל הערים?
העיר אילת, בה פותח המודל, אכן עיר קטנה בעלת מאפייניםייחודיים משלה.
יחד עם זאת, המודל הוא מודל מתודולוגי אשר מותאם לכל עיר בהתאםלצרכים המיוחדים לה, אותםהיאקובעת.
בכל עיר ישנו מנהלתוכנית עירונית, אשר בכפיפות ישירה לראש העיר וביחד עם הצוות העירוני מתאימים אתהמודל לעיר, תוך ליווי והנחייה של המטה המקצועי הארצי.
חשוב לזכור שלכל עיר ישאת המאפיינים היחודיים לה, ואין עיר אחת דומה לאחרת.

למה העיר צריכה לקחת אחריות על הנושא? ברור שהתנהגות אלימה מתחילה בחינוך ההורים ובבית.
תוכנית עיר ללא אלימות נותנת סדרת מענים בתחום אחריות ההורים. הנחת היסוד, היא שכיום ציבור המחנכים כולו, לרבות ההורים, מצוי בתחושת חוסר אונים ובלבול ביחס לדרך הנכונה והיעילה להגיב כלפי תוקפנות ילדים. תוכנית "עיר ללא אלימות" מלמדת את המחנכים להציג גבולות, להגיב בצורה קצרה וברורה כלפי התנהגויות לא נורמטיביות ובכך אנו משיבים את ההיררכיה ואת הסמכות למבוגרים. דבר זה כמובן שגם משפיע על הילד שזקוק לדמות סמכותית וברורה למען התפתחותו התקינה. תוכנית אילנות בגני הילדים באילת הוכיחה הפחתה של כ – 85% באלימותם של ילדים בגני הילדים לאחר סייעו לגננת ולהורים להגיב אפקטיבית. התוצאות מדברות בעד עצמן.

באילו תחומי אלימות מתמקדת התוכנית?
תכנית עיר ללא אלימות מכוונת להתמודדות עם כלל מצבי האלימות המתרחשים בעיר. מתוך כך, ישנו מענה לטיפול,
מניעה ואכיפה של תחומי האלימות השונים, החל באלימות בין בני נוער בבתי הספר, דרך אלימות בשעות הפנאי וכלה באלימות בבית, כולל אלימות מינית ואלימות בין בני זוג.

יש לי תכנית טובה להתמודדות עם אלימות ואני מעוניין לשלב אותה ב"עיר ללא אלימות", כיצד עושים זאת?
ל"עיר ללא אלימות" יש משנה ברורה לגבי אופי התוכניות והפרויקטים שמשתלבים בה. אם נראה לך שיש לך תוכנית שיכולה להשתלב עם מהות "עיר ללא אלימות", אנו נשמח לשמוע עליה ולהתרשם ממנה. אנא העבירו אלינו חומר כתוב על התוכנית ואנו נשמח ליצור עמכם קשר.
מדוע נבחר לתכנית השם "עיר ללא אלימות" ולא שם בעל משמעות חיובית יותר?
על מנת להתמודד עם בעייתהאלימות, כמו כל בעייה אחרת, עלינו קודם כל להכיר בה ולהבין את משמעותה. השימושבמילה "אלימות" בשם התוכנית נועד על מנת להציף את הבעיה ולהבהיר לשותפים שהיאקיימת. עידון המונחים אולי נשמע טוב יותר, אבל חשוב גם לקרוא לילד בשמו.

האם השימוש במונח "עיר ללא אלימות" אינו יומרני מדי?
מה שהניע את התכנית בתחילת דרכה, היוהנחישות והאמונה שניתן לבצע שינוי חברתי.
שיש בארץ אנשים רבים שכן אכפת להם, שאפשר להשפיע ושבאמירות של הרמת ידים לא מרוויח אף אחד.
פעמים רבות אנו מחפשיםאת ההסברים לאלימות בנושאים סוציולוגים: רב תרבותיות, פערים חברתיים, הגירה ואחרים.
תוכנית "עיר ללא אלימות" מתמקדת בתגובה החברתית. הנחת היסוד שלה היא שאלימותאפשרים רק במידה שכלל המגיבים לה מאפשרים אותה (הורים, מורים, גורמי אכיפה ואחרי). ולכן, מול מציאות חברתית מכל סוג, ניתן לבנות תגובה אפקטיבית.
אנחנו סבוריםשהמפתח הוא לקיחת אחריות ונכונות להתמודד עם כל מציאות שהיא.
יחד עם זאת, ישלציין שהדרך עוד ארוכה ושככל שנוכל לגייס יותר אנשים שיאמינו בתוכנית ולא ירימוידיים – נוכל להצליח

העיר אילת בה פותח המודל, היא עיר קטנה מאוד ושונה מהותית משאר הערים בארץ. כיצד ניתן להשתמש באותו מודל לכל הערים?
העיר אילת, בה פותח המודל, אכן עיר קטנה בעלת מאפייניםייחודיים משלה.
יחד עם זאת, המודל הוא מודל מתודולוגי אשר מותאם לכל עיר בהתאםלצרכים המיוחדים לה, אותםהיאקובעת.
בכל עיר ישנו מנהלתוכנית עירונית, אשר בכפיפות ישירה לראש העיר וביחד עם הצוות העירוני מתאימים אתהמודל לעיר, תוך ליווי והנחייה של המטה המקצועי הארצי.
חשוב לזכור שלכל עיר ישאת המאפיינים היחודיים לה, ואין עיר אחת דומה לאחרת.

למה העיר צריכה לקחת אחריות על הנושא? ברור שהתנהגות אלימה מתחילה בחינוך ההורים ובבית.
תוכנית עיר ללא אלימות נותנת סדרת מענים בתחום אחריות ההורים. הנחת היסוד, היא שכיום ציבור המחנכים כולו, לרבות ההורים, מצוי בתחושת חוסר אונים ובלבול ביחס לדרך הנכונה והיעילה להגיב כלפי תוקפנות ילדים. תוכנית "עיר ללא אלימות" מלמדת את המחנכים להציג גבולות, להגיב בצורה קצרה וברורה כלפי התנהגויות לא נורמטיביות ובכך אנו משיבים את ההיררכיה ואת הסמכות למבוגרים. דבר זה כמובן שגם משפיע על הילד שזקוק לדמות סמכותית וברורה למען התפתחותו התקינה. תוכנית אילנות בגני הילדים באילת הוכיחה הפחתה של כ – 85% באלימותם של ילדים בגני הילדים לאחר סייעו לגננת ולהורים להגיב אפקטיבית. התוצאות מדברות בעד עצמן.

באילו תחומי אלימות מתמקדת התוכנית?
תכנית עיר ללא אלימות מכוונת להתמודדות עם כלל מצבי האלימות המתרחשים בעיר. מתוך כך, ישנו מענה לטיפול,
מניעה ואכיפה של תחומי האלימות השונים, החל באלימות בין בני נוער בבתי הספר, דרך אלימות בשעות הפנאי וכלה באלימות בבית, כולל אלימות מינית ואלימות בין בני זוג.

יש לי תכנית טובה להתמודדות עם אלימות ואני מעוניין לשלב אותה ב"עיר ללא אלימות", כיצד עושים זאת?
ל"עיר ללא אלימות" יש משנה ברורה לגבי אופי התוכניות והפרויקטים שמשתלבים בה. אם נראה לך שיש לך תוכנית שיכולה להשתלב עם מהות "עיר ללא אלימות", אנו נשמח לשמוע עליה ולהתרשם ממנה. אנא העבירו אלינו חומר כתוב על התוכנית ואנו נשמח ליצור עמכם קשר.