אמנת עיר ללא אלימות

ראשי >עיר ללא אלימות>אמנת עיר ללא אלימות
כל אחת מן הערים שמצטרפות לתכנית עיר ללא אלימות חותמת על אמנה עירונית למניעת אלימות.

נוסח האמנה

1. על רקע התגברות האלימות בחברה הישראלית החליטה ועדת השרים למאבק באלימות (מיום 25/9/06) להפעיל את התוכנית "עיר ללא אלימות"
כמודל ארצי למאבק מערכתי בתופעות האלימות, בתחומי הרשויות המקומיות.
2. מטרתה של תוכנית "עיר ללא אלימות" להביא לצמצום האלימות והפשיעה,לשינוי באקלים החברתי, להעצמת הביטחון האישי ולשיפור איכות החיים של
תושבי הרשות המקומית.
3. תוכנית "עיר ללא אלימות" תהווה גורם מהותי בסדר היום של הרשות המקומית על כל יחידותיה. תהליכי העבודה והתוכניות הקיימות ברשות המקומית יותאמו
"לשפה החדשה" של התוכנית שתתפתח בישוב.
4. ה"קרן לידידות" תהיה שותפה מלאה לתוכנית ותשתתף במימונה.
5. ראש הרשות המקומית יוביל אישית את התוכנית תוך מעורבות ישירה בהחלטות, בפיתוח, בדילמות העולות, בפתרון הבעיות וביישום התוכנית.
6. ראש הרשות המקומית מתחייב לפעול בהתאם למדיניות ועדת השרים למאבק באלימות ולהנחיות ועדת ההיגוי הלאומית והמטה המקצועי הכפוף לו.
ברמה הישובית תופעל התוכנית באמצעות ועדת היגוי עירונית ששותפים לה אנשי הרשות המקומית ורמות הפיקוח של המשרדים השונים.
בראש ועדת ההיגוי יעמוד ראש הרשות המקומית ויסייע לו מטה מקצועי עירוני
וועדות מקצועיות נושאיות.המודל יופעל על פי השלבים הבאים: הקמת מערך ארגוני, אבחון עירוני, תכנון,
יישום והערכה מעגלית שוטפת.
7. ראש הרשות המקומית ומובילי התוכנית ברשות יפעלו ליצירת שותפויות בין היחידות העירוניות ובינן לבין גופים חיצוניים הפועלים בתחום הרשות המקומית
בתחומי מניעת האלימות והאכיפה.
8. הממשלה וה"קרן לידידות" כל אחת בפני עצמה מתחייבים כלפי הרשות המקומית שבה תופעל תוכנית "עיר ללא אלימות":
א. להעמיד תקציבים לביצוע התוכנית בהתאם להחלטת ועדת השרים למאבק באלימות (אלמ/2 מיום 25/9/06), במקביל להעמדת תקציבים מצד הרשות המקומית.
ב. לסייע בפתרון בעיות העולות תוך הפעלת התוכנית והמחייבות התערבותברמה הממשלתית.
ג. המטה המקצועי הארצי ידריך, ינחה וילווה את ראש הרשות והגורמים המקצועיים שבתהליך הפיתוח, ההתאמה והיישום של התוכנית.

ממשלת ישראל, ה"קרן לידידות" וראשי הרשויות המקומיות מתחייבים לפעול במשותף ליישום תוכנית "עיר ללא אלימות", שתביא לשינוי באקלים
החברתי, ליצירת נורמות התנהגות בלתי אלימות ולשיפור תחושת הביטחון האישי של האזרחים, התושבים והשוהים בישראל.
כל אחת מן הערים שמצטרפות לתכנית עיר ללא אלימות חותמת על אמנה עירונית למניעת אלימות.

נוסח האמנה

1. על רקע התגברות האלימות בחברה הישראלית החליטה ועדת השרים למאבק באלימות (מיום 25/9/06) להפעיל את התוכנית "עיר ללא אלימות"
כמודל ארצי למאבק מערכתי בתופעות האלימות, בתחומי הרשויות המקומיות.
2. מטרתה של תוכנית "עיר ללא אלימות" להביא לצמצום האלימות והפשיעה,לשינוי באקלים החברתי, להעצמת הביטחון האישי ולשיפור איכות החיים של
תושבי הרשות המקומית.
3. תוכנית "עיר ללא אלימות" תהווה גורם מהותי בסדר היום של הרשות המקומית על כל יחידותיה. תהליכי העבודה והתוכניות הקיימות ברשות המקומית יותאמו
"לשפה החדשה" של התוכנית שתתפתח בישוב.
4. ה"קרן לידידות" תהיה שותפה מלאה לתוכנית ותשתתף במימונה.
5. ראש הרשות המקומית יוביל אישית את התוכנית תוך מעורבות ישירה בהחלטות, בפיתוח, בדילמות העולות, בפתרון הבעיות וביישום התוכנית.
6. ראש הרשות המקומית מתחייב לפעול בהתאם למדיניות ועדת השרים למאבק באלימות ולהנחיות ועדת ההיגוי הלאומית והמטה המקצועי הכפוף לו.
ברמה הישובית תופעל התוכנית באמצעות ועדת היגוי עירונית ששותפים לה אנשי הרשות המקומית ורמות הפיקוח של המשרדים השונים.
בראש ועדת ההיגוי יעמוד ראש הרשות המקומית ויסייע לו מטה מקצועי עירוני
וועדות מקצועיות נושאיות.המודל יופעל על פי השלבים הבאים: הקמת מערך ארגוני, אבחון עירוני, תכנון,
יישום והערכה מעגלית שוטפת.
7. ראש הרשות המקומית ומובילי התוכנית ברשות יפעלו ליצירת שותפויות בין היחידות העירוניות ובינן לבין גופים חיצוניים הפועלים בתחום הרשות המקומית
בתחומי מניעת האלימות והאכיפה.
8. הממשלה וה"קרן לידידות" כל אחת בפני עצמה מתחייבים כלפי הרשות המקומית שבה תופעל תוכנית "עיר ללא אלימות":
א. להעמיד תקציבים לביצוע התוכנית בהתאם להחלטת ועדת השרים למאבק באלימות (אלמ/2 מיום 25/9/06), במקביל להעמדת תקציבים מצד הרשות המקומית.
ב. לסייע בפתרון בעיות העולות תוך הפעלת התוכנית והמחייבות התערבותברמה הממשלתית.
ג. המטה המקצועי הארצי ידריך, ינחה וילווה את ראש הרשות והגורמים המקצועיים שבתהליך הפיתוח, ההתאמה והיישום של התוכנית.

ממשלת ישראל, ה"קרן לידידות" וראשי הרשויות המקומיות מתחייבים לפעול במשותף ליישום תוכנית "עיר ללא אלימות", שתביא לשינוי באקלים
החברתי, ליצירת נורמות התנהגות בלתי אלימות ולשיפור תחושת הביטחון האישי של האזרחים, התושבים והשוהים בישראל.