עקרונות המודל

ראשי >עיר ללא אלימות>עקרונות המודל
למודל התכנית עקרונות הפעלה והנחות יסוד מובנים וברורים, המבוססים על סקירה תיאורטית ואמפירית. על מנת להתמודד נכון עם אלימות, נדרשים:
 • חוסר סובלנות מוחלט לאלימות
 • תגובה אפקטיבית ויד קשה
 • שותפות רחבה בין מכלול הגורמים בעיר
 • השבת הסמכות למבוגרים בכלל והשבת המשמעת למערכות החינוך
 • חיזוק הריבון בעיר וקידום רעיון שלטון החוק
 • עיסוק במניעה מקיפה בצד אכיפה נוקשה
 • מניעת שעמום ושוטטות בקרב נוער
 • טיפול בכל מי שמעורב באלימות (תוקף, נתקף ועד לאלימות)
 • גיוס כלל התושבים ללקיחת אחריות ויצירת שפה עירונית מוסכמת
 • ואחידה ביחס לנושא.
התכנית מציעה לעיר כלי עבודה מובנים ושורה ארוכה של תכניות לצורך יישום העקרונות. התכנית בכל עיר מותאמת לצרכיה ומאפייניה הייחודיים של העיר ולצורך כך נעשה מיפוי עירוני מקיף אשר מזהה את הזירות העיקריות, הבעיות הייחודיות, חומרת הבעיות ודרכי הפתרון המותאמים ביותר לכל עיר.
המודל המתודולוגי להפעלת תכנית 'עיר ללא אלימות', נבנה ממערך תיאורטי נרחב ומורכב משלושה רכיבים מרכזיים:
 • הגדרת הבעייה
 • מה צריך לעשות? נקודות המוצא לפתרון
 • איך פותרים
למודל התכנית עקרונות הפעלה והנחות יסוד מובנים וברורים, המבוססים על סקירה תיאורטית ואמפירית. על מנת להתמודד נכון עם אלימות, נדרשים:
 • חוסר סובלנות מוחלט לאלימות
 • תגובה אפקטיבית ויד קשה
 • שותפות רחבה בין מכלול הגורמים בעיר
 • השבת הסמכות למבוגרים בכלל והשבת המשמעת למערכות החינוך
 • חיזוק הריבון בעיר וקידום רעיון שלטון החוק
 • עיסוק במניעה מקיפה בצד אכיפה נוקשה
 • מניעת שעמום ושוטטות בקרב נוער
 • טיפול בכל מי שמעורב באלימות (תוקף, נתקף ועד לאלימות)
 • גיוס כלל התושבים ללקיחת אחריות ויצירת שפה עירונית מוסכמת
 • ואחידה ביחס לנושא.
התכנית מציעה לעיר כלי עבודה מובנים ושורה ארוכה של תכניות לצורך יישום העקרונות. התכנית בכל עיר מותאמת לצרכיה ומאפייניה הייחודיים של העיר ולצורך כך נעשה מיפוי עירוני מקיף אשר מזהה את הזירות העיקריות, הבעיות הייחודיות, חומרת הבעיות ודרכי הפתרון המותאמים ביותר לכל עיר.
המודל המתודולוגי להפעלת תכנית 'עיר ללא אלימות', נבנה ממערך תיאורטי נרחב ומורכב משלושה רכיבים מרכזיים:
 • הגדרת הבעייה
 • מה צריך לעשות? נקודות המוצא לפתרון
 • איך פותרים