מודל עיר ללא אלימות

ראשי >עיר ללא אלימות>מודל עיר ללא אלימות
הבסיס של תכנית 'עיר ללא אלימות' הוא ההבנה שאלימות ועבריינות הן תופעות מורכבות ורב-מימדיות ובהכרח, גם ההתערבות למניעתן צריכה להעשות בראייה מורכבת ורב מימדית. הנחת היסוד בבסיס המהלך הלאומי הינה, כי המפתח להתמודדות יעילה עם אלימות ועבריינות הינו בראייה הוליסטית וביצירת רצפים של תחומי פעילות (אכיפה, הגנה, חינוך, טיפול, מניעה והסברה), מסגרות ארגוניות (משרדי ממשלה, רשות מקומית, ארגונים בתוך הרשות) והתמודדות עם מחוללים (אישיים, בין-אישיים, תרבותיים, דמוגרפיים וכו'). כיום הארגונים והמנגנונים השונים העוסקים בנושא ברמת המטה והשטח פועלים בעיקר באופן נפרד ועצמאי וברמה פרוייקטלית ולא כוללת מול סוגי אלימות, סוגי אוכלוסיות, זירות שונות ומערכות ארגוניות שונות. על מנת לבנות את הרצפים הנדרשים נדרש ריכוז מאמץ בידע, במשאבים ובתשתיות ארגוניות.
הבסיס של תכנית 'עיר ללא אלימות' הוא ההבנה שאלימות ועבריינות הן תופעות מורכבות ורב-מימדיות ובהכרח, גם ההתערבות למניעתן צריכה להעשות בראייה מורכבת ורב מימדית. הנחת היסוד בבסיס המהלך הלאומי הינה, כי המפתח להתמודדות יעילה עם אלימות ועבריינות הינו בראייה הוליסטית וביצירת רצפים של תחומי פעילות (אכיפה, הגנה, חינוך, טיפול, מניעה והסברה), מסגרות ארגוניות (משרדי ממשלה, רשות מקומית, ארגונים בתוך הרשות) והתמודדות עם מחוללים (אישיים, בין-אישיים, תרבותיים, דמוגרפיים וכו'). כיום הארגונים והמנגנונים השונים העוסקים בנושא ברמת המטה והשטח פועלים בעיקר באופן נפרד ועצמאי וברמה פרוייקטלית ולא כוללת מול סוגי אלימות, סוגי אוכלוסיות, זירות שונות ומערכות ארגוניות שונות. על מנת לבנות את הרצפים הנדרשים נדרש ריכוז מאמץ בידע, במשאבים ובתשתיות ארגוניות.