מהי עיר ללא אלימות?

ראשי >עיר ללא אלימות>מהי עיר ללא אלימות?
רכזת הפרוייקט: הדס פורת
טלפון: 03-9722861 שלוחה 5
דוא"ל: hadas@modiin-region.muni.ilתכנית "עיר ללא אלימות" היא פעולהעירונית מערכתית המכוונת להתמודדות עם כלל סוגי ומצבי האלימות המתרחשים בעיר. היאמתמקדת בכל ההיבטים והמשתנים העירוניים שהשפעה עליהם מייצרת הפחתה והתמודדות יעילהיותר עם האלימות שמתרחשת.
תכנית 'עיר ללאאלימות' היא מודל עבודהחדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירונית – מערכתית.


התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות שלאלימות ובכלל זה אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתיספר ואלימות עבריינית, תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים, וגיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה, בריאות) במטרה לפתור את בעיות האלימות בעיר.
התכנית פותחה על-ידי ד"ר אורלי אינס-קניג, ראש המטה המקצועי לתכנית, ונוסתה לראשונה בעיר אילת בה היא פועלת בהצלחה משנת 2004.
לאור הצלחת התכנית באילת ועל רקע התגברות תופעות האלימות בחברהה ישראלית, החליטהועדת השרים למאבק באלימות בראשות השר לביטחון הפנים, ח"כ אבי דיכטר, בישיבתה מיום 25/9/06 להפעיל את תכנית"עיר ללא אלימות"בערים נוספות, בשותפות מלאה שלהקרןלידידות – ישראלובהובלתהמשרד לביטחון הפנים.
בישיבה זו הוחלט, כי מודל "עיר ללא אלימות" יופעל ב – 12 הרשויות המקומיות הבאות, אשר חתמו על "אמנת עיר ללאאלימות", עם ההצטרפות לתכנית:
עכו, טבריה, נצרת עילית, חדרה, נתניה, בת ים, רמלה, לודחדשה , מעלה אדומים, אשקלון, רהט ואילת, שמשמשת כעיר מדגימה.
מינואר 2010 מתרחבת התכנית ל – 66 רשויות נוספות
לאתר עיר ללא אלימות לחץ כאן
לאתר של גלעד האן – בנושא סכנות ברשת לחץ כאן
רכזת הפרוייקט: הדס פורת
טלפון: 03-9722861 שלוחה 5
דוא"ל: hadas@modiin-region.muni.ilתכנית "עיר ללא אלימות" היא פעולהעירונית מערכתית המכוונת להתמודדות עם כלל סוגי ומצבי האלימות המתרחשים בעיר. היאמתמקדת בכל ההיבטים והמשתנים העירוניים שהשפעה עליהם מייצרת הפחתה והתמודדות יעילהיותר עם האלימות שמתרחשת.
תכנית 'עיר ללאאלימות' היא מודל עבודהחדשני להתמודדות עם כלל סוגי האלימות בישוב ברמה עירונית – מערכתית.


התכנית מבוססת על התמודדות מערכתית ברמה עירונית עם תופעות שונות שלאלימות ובכלל זה אלימות במשפחה, אלימות בכבישים, אלימות בקרב מתבגרים, אלימות בבתיספר ואלימות עבריינית, תוך זיהוי מכנים משותפים ובניית פתרונות לתופעות השונות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים, וגיוס כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה, בריאות) במטרה לפתור את בעיות האלימות בעיר.
התכנית פותחה על-ידי ד"ר אורלי אינס-קניג, ראש המטה המקצועי לתכנית, ונוסתה לראשונה בעיר אילת בה היא פועלת בהצלחה משנת 2004.
לאור הצלחת התכנית באילת ועל רקע התגברות תופעות האלימות בחברהה ישראלית, החליטהועדת השרים למאבק באלימות בראשות השר לביטחון הפנים, ח"כ אבי דיכטר, בישיבתה מיום 25/9/06 להפעיל את תכנית"עיר ללא אלימות"בערים נוספות, בשותפות מלאה שלהקרןלידידות – ישראלובהובלתהמשרד לביטחון הפנים.
בישיבה זו הוחלט, כי מודל "עיר ללא אלימות" יופעל ב – 12 הרשויות המקומיות הבאות, אשר חתמו על "אמנת עיר ללאאלימות", עם ההצטרפות לתכנית:
עכו, טבריה, נצרת עילית, חדרה, נתניה, בת ים, רמלה, לודחדשה , מעלה אדומים, אשקלון, רהט ואילת, שמשמשת כעיר מדגימה.
מינואר 2010 מתרחבת התכנית ל – 66 רשויות נוספות
לאתר עיר ללא אלימות לחץ כאן
לאתר של גלעד האן – בנושא סכנות ברשת לחץ כאן