הספריה הניידת

ראשי >פרוייקטים מיוחדים>הספריה הניידת
רכזת הפרוייקט: ענת כהן
טלפון: 03-9712505 – ספרית אזורית בבני עטרות
דוא"ל: lib@modiin-region.muni.il


הספריה הניידת – אורחת חדשה ומקסימה ביישובי חבל מודיין – בשיתוף עמותת "ספרי מפתח" ואגף הרווחה במועצה.

הספריה הניידת תגיע לכל ישוב באמצעות משאית ססגנוית ועליזה שתלווה במערכת כריזה חיצונית. אם הילד לא בא אל הספר, הספר יבוא אל הילד.

הספריה הניידת תפעל כמתחם באוויר הפתוח בין השעות 19:00 – 14:30

בחופשות ובמהלך חודשי הקיץ יורחבו שעות הפעילות.

במתחום הספריה הניידת, מעבר להשאלות ספרים יתקיימו פעילויות תרבות רבות בהן שעות סיפור, חוגי קומיקס, הצגות תיאטרון לילדים ולנוער, מרחב אמנות פתוח, סדנאות כתיבה יוצאת, הקרנות סרטים ועוד.
רכזת הפרוייקט: ענת כהן
טלפון: 03-9712505 – ספרית אזורית בבני עטרות
דוא"ל: lib@modiin-region.muni.il


הספריה הניידת – אורחת חדשה ומקסימה ביישובי חבל מודיין – בשיתוף עמותת "ספרי מפתח" ואגף הרווחה במועצה.

הספריה הניידת תגיע לכל ישוב באמצעות משאית ססגנוית ועליזה שתלווה במערכת כריזה חיצונית. אם הילד לא בא אל הספר, הספר יבוא אל הילד.

הספריה הניידת תפעל כמתחם באוויר הפתוח בין השעות 19:00 – 14:30

בחופשות ובמהלך חודשי הקיץ יורחבו שעות הפעילות.

במתחום הספריה הניידת, מעבר להשאלות ספרים יתקיימו פעילויות תרבות רבות בהן שעות סיפור, חוגי קומיקס, הצגות תיאטרון לילדים ולנוער, מרחב אמנות פתוח, סדנאות כתיבה יוצאת, הקרנות סרטים ועוד.