פרוטוקולים-מכרזים

ראשי >מכרזים>פרוטוקולים-מכרזים

פרוטוקלים מכרזים לשנת 2016

31.1.16 -  פתיחת מכרז זוטא 2-2016 - אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה
31.1.16 -  פרוטוקול -החלטה מכרז 36-2015 - אחזקת אחזקת גני משחקים  מוסח וציבוריים
31.1.16 -  פרוטוקול -החלטה מכרז 34-2015 - אחזקת מערכות חשמל -מבני חינוך וציבור
31.1.16 -  פרוןטוקול -החלטה מכרז 35-2015 - אחזקת מערכות תאורת רחוב ומגרשי ספורט
31.1.16 -  פרוטוקול -החלטה מכרז 37-2015 -אחזקת והתקנת משטחי בטיחות למתקני משחק
28.2.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרז -5-2016-הסדרת תנועה-בגנתון
28.2.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרז 32-2015 - השלמת בניית בית תרבות בשילת
2.2.16   -  פורוטוקול - החלטה מכרז  2-2016- אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה
22.2.16 - פרוטוקול ועדת מכרזים-  מכרז לביצוע עבודות לפינוי פסולת עירונית מעורבת ופסולת גושית
15.3.16 - פרוטוקול -פתיחת מכרז- 1-2016 -מחשוב
15.3.16 - פרוטוקול -פתיחת מכרז- 6-2016 ו-7-2016  - יום העצמאות +החלטות מכרז- 5-2016 -הסדרת תנועה-בגנתון+ 33-2015-בניית בית תרבות שילת
27.3.16 - פרוטוקול -החלטה -טלפונית- מכרזים 6-2016 ו-7-2016 -יום העצמאות
7.4.16   - פרוטוקול -פתיחת מכרז 8-2016 - שירותי הדברה  (1)
15.5.16 - פרוטוקול -החלטה -מכרז 8-2016 - שירותי הדברה

19.6.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרז 10-2016 -  מדפסות
19.6.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרזים- 9-2016 - ליסינג
3.7.16   - פרוטוקול- החלטה - מכרז - 8-2016 - הדברה

 
30.6.15 פרוטוקול – פתיחת מכרז 13-20150
30.6.15 פרוטוקול – פתיחת מכרז 18-20150 -קירוי מגרש כדור
30.6.15 פרוטוקול – פתיחת מכרז זוטא 22-20150 החלפת גג באולם ספורט בבארות יצחק.


תחזוקה ותיקונים

פרוטוקלים מכרזים לשנת 2016

31.1.16 -  פתיחת מכרז זוטא 2-2016 - אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה
31.1.16 -  פרוטוקול -החלטה מכרז 36-2015 - אחזקת אחזקת גני משחקים  מוסח וציבוריים
31.1.16 -  פרוטוקול -החלטה מכרז 34-2015 - אחזקת מערכות חשמל -מבני חינוך וציבור
31.1.16 -  פרוןטוקול -החלטה מכרז 35-2015 - אחזקת מערכות תאורת רחוב ומגרשי ספורט
31.1.16 -  פרוטוקול -החלטה מכרז 37-2015 -אחזקת והתקנת משטחי בטיחות למתקני משחק
28.2.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרז -5-2016-הסדרת תנועה-בגנתון
28.2.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרז 32-2015 - השלמת בניית בית תרבות בשילת
2.2.16   -  פורוטוקול - החלטה מכרז  2-2016- אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה
22.2.16 - פרוטוקול ועדת מכרזים-  מכרז לביצוע עבודות לפינוי פסולת עירונית מעורבת ופסולת גושית
15.3.16 - פרוטוקול -פתיחת מכרז- 1-2016 -מחשוב
15.3.16 - פרוטוקול -פתיחת מכרז- 6-2016 ו-7-2016  - יום העצמאות +החלטות מכרז- 5-2016 -הסדרת תנועה-בגנתון+ 33-2015-בניית בית תרבות שילת
27.3.16 - פרוטוקול -החלטה -טלפונית- מכרזים 6-2016 ו-7-2016 -יום העצמאות
7.4.16   - פרוטוקול -פתיחת מכרז 8-2016 - שירותי הדברה  (1)
15.5.16 - פרוטוקול -החלטה -מכרז 8-2016 - שירותי הדברה

19.6.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרז 10-2016 -  מדפסות
19.6.16 - פרוטוקול - פתיחת מכרזים- 9-2016 - ליסינג
3.7.16   - פרוטוקול- החלטה - מכרז - 8-2016 - הדברה

 
30.6.15 פרוטוקול – פתיחת מכרז 13-20150
30.6.15 פרוטוקול – פתיחת מכרז 18-20150 -קירוי מגרש כדור
30.6.15 פרוטוקול – פתיחת מכרז זוטא 22-20150 החלפת גג באולם ספורט בבארות יצחק.


תחזוקה ותיקונים