רכזת מתנדבים

ראשי >לשכת מנכ"ל המועצה>רכזת מתנדבים
רכזת מתנדבים: מירית חצרוני
טלפון: 03-9722888 שלוחה 8147
דוא"ל: mirit@modiin-region.muni.il
 
ריכוז כל מתנדבי המועצה תחת קורת גג אחת
וארגון כל נושא גיוס ושימור המתנדבים, יזום והפעלת פרויקטים קיימים ובמיוחד חדשים.
בימים אלו אנו נערכים לקליטת מתנדבים לשעת חירום וכמו"כ תגבור מתנדבי המתמי"ד על מנת לשפר את
ביטחונם האישי של תושבי המועצה.
נשמח תמיד לקבל מתנדבים חדשים.

"בחבל מודיעין ההתנדבות היא ערך גם אני התנדבתי לדרך"


מירית חצרוני
רכזת מתנדבים
טל' 039722888 שלוחה 8147
 
רכזת מתנדבים: מירית חצרוני
טלפון: 03-9722888 שלוחה 8147
דוא"ל: mirit@modiin-region.muni.il
 
ריכוז כל מתנדבי המועצה תחת קורת גג אחת
וארגון כל נושא גיוס ושימור המתנדבים, יזום והפעלת פרויקטים קיימים ובמיוחד חדשים.
בימים אלו אנו נערכים לקליטת מתנדבים לשעת חירום וכמו"כ תגבור מתנדבי המתמי"ד על מנת לשפר את
ביטחונם האישי של תושבי המועצה.
נשמח תמיד לקבל מתנדבים חדשים.

"בחבל מודיעין ההתנדבות היא ערך גם אני התנדבתי לדרך"


מירית חצרוני
רכזת מתנדבים
טל' 039722888 שלוחה 8147